Přednášky

Přednášky - Nadivoko

Přednášky Nadivoko jsou doplňkovým zdrojem informací v projektu Poznávání podstaty. Nováčkům doporučuji začít se základními přednáškami, které nalezneš také na této stránce. Přednášky Nadivoko vznikají kvůli potřebě prezentovat základní myšlenky zásadních témat při investici menšího množství energie a času. Z tohoto důvodu jsou přednášky pouze ve formě videa na YouTube, kanál Poznávání podstaty. Kvůli omezené přípravě v přednáškách nemusí zaznít vše podstatné a i forma přednášek  jeví sníženou kvalitu. Na druhou stranu nejsou tyto přednášky takové "lidštější". V těchto přednáškách by mělo zaznít mnoho podnětných myšlenek, které by měly být dále hodnoceny, rozvíjeny a aplikovány v rámci komunity projektu Poznávání podstaty.


Přednášky - základní

Základní přednášky jsou naprostým středobodem projektu Poznávání podstaty (zde začni). Přednášky jsou k dispozici ve formě videa na YouTube, kanál Poznávání podstaty. Dále jsou přednášky v textové formě na webu projektu. Každá přednáška je zaměřena na určité téma, které je v ní popsáno do hloubky. V přednáškách je také kladen velký důraz na souvislosti, protože bez nich je přínosnost myšlenek velmi omezená. Více o přednáškách - zde

já jsem Ondra Kovanda (Diskutér) a vítám vás u přednášky č.18 projektu Poznávání podstaty. V této přednášce se zaměříme na základy tematického okruhu Společnost.

já jsem Diskutér a vítám vás u přednášky č.17 projektu Poznávání podstaty. Dnes se zaměříme na téma Pravda. Toto téma spadá do tematického okruhu Mocné pojmy.

já jsem Diskutér a vítám vás u přednášky č.15 projektu Poznávání podstaty. Protože je období Vánoc, tak se dnes zaměříme na téma Rodina. A jelikož jsou Vánoce obdobím setkávání rodiny, tak je tato přednáška zaměřena především na lepší vzájemné pochopení v rodině. Proto si například řekneme, jaký je skutečný význam rodiny v našich životech a proč...

já jsem Diskutér a vítám vás u přednášky č.12 projektu Poznávání podstaty. Tato přednáška je věnovat tématu Energie a jejímu významu v našich životech v rámci tematického okruhu Člověk. Energie dále spadá do skupiny omezených zdrojů, kterým byla věnována předchozí přednáška. Na začátek doporučuji, abyste si před shlédnutím tohoto dílu ještě jednou...

já jsem Diskutér, a právě sledujete krátké bonusové "videiko", které jsem natočil, jako reakci na dění kolem úvodních 5-ti přednášek projektu Poznávání. "Videjko" má číslo 5.1 je to tedy vložené video mezi díly 5 a 6 😊 .

já jsem Diskutér a připravil jsem si pro Vás projekt Poznávání podstaty. Dnes nás čeká 4. přednáška v rámci tohoto projektu. Tato přednáška je věnován tématu Lidská přirozenost v rámci tematického okruhu Člověk. Přirozenost je mým velmi oblíbeným tématem, takže si myslím, že zde bude zajímavých poznatků opravdu dost.