Člověk - Omezené zdroje - Přednáška č. 11

16.03.2022

Zdravím vás lidičky,

já jsem Diskutér a vítám vás u přednášky č.11 projektu Poznávání podstaty. Tato přednáška je věnována tématu Omezené zdroje v rámci tematického okruhu Člověk.

Nejdříve si zopakujme lehce ambiciózní cíl projektu, kterým je: Drobná úprava světa, aby se nám tu žilo lépe. V rámci tohoto cíle jsme, a ještě dlouho budeme v oblasti zlepšení vlastního života tím, že se jej budeme snažit pochopit a mít naplněný.


Odkaz na přednášku ve formě videa na YouTube - zde


Dosavadních 10 základních přednášek sloužilo k popsání těch nejpodstatnějších základů, na kterých je dle mého názoru založen nejen lidský život. Když to shrnu, tak jsem prezentoval následující názory. Lidé, zvířata a rostliny mají sice velmi vzdálené, ale přesto společné prapředky a jejich těla tedy často fungují na podobných principech. Jednotliví tvorové na zemi jsou pouze dopravními prostředky pro své geny, které se snaží přežívat srze generace. Lidé jsou tedy v současnosti pouze nejmodernějšími a nejpokročilejšími dopravními prostředky genů a jejich nadvláda nad světem je pravděpodobně doposud nebývalá. Lidská mysl a inteligence je nejmodernějším nástrojem evoluce neboli tuningem, kterým gen vylepšil svůj dopravní prostředek ve snaze zvýšit svoji šanci na dosahování vlastní nesmrtelnosti. Protože jsou lidé pouhými dopravními prostředky svých genů, tak je fungování jejich těl navrženo v souladu s cílem nesmrtelnosti genu. Pokud nenaplňujeme cíl svého genu, tak naše tělo prostě občas nefunguje správně a člověk s genem svádí vnitřní boj. Z podstaty věci a z pohledu věčnosti jsou v tomto případě poraženi oba. Jak gen, tak i člověk... S rozvojem inteligence a paměti se u zvířat a u později ve vyšší míře i u lidí začala rozvíjet svobodná vůle, která občas umožňuje danému tvorečkovi jednat jinak, než jak mu velí automatizmy neboli přirozenost. Lidé díky inteligenci také mají pravděpodobně jako první druh dokonce schopnost zničit celou planetu Zemi a tím zahubit i sami sebe. Člověk se naučil fungovat téměř výhradně v rámci neskutečně rozvinuté společnosti a v případě jejího zániku by byl nahraný, protože už neumí fungovat ve světě bez rozvinuté společnosti. Na základě těchto myšlenek jsem stanovil tři složky smyslu života. Hlavní a nejpřirozenější složkou je nesmrtelnost vlastního genu. Tento cíl zajištují naši schopní potomci. Druhou složkou smyslu života je nesmrtelnost myšlenky. Této složky dosáhneme, pokud vyvineme a rozšíříme nějaký vylepšovák, který si společnost bude velmi dlouho hýčkat. No a třetí složkou smyslu života jsou požitky, což jsou takové motivační nástroje, kterými jsme odměňování za pokroky, které náš gen považuje za vhodné krůčky na cestě ke své nesmrtelnosti. Nastínil jsem i obavy z toho, že lidé přeceňují názor svého často zmanipulovaného a nedokonalého rozumu a odklánějí se od své přirozenosti, když volí za svůj dlouhodobý cíl pomíjivé požitky nebo pochybné ideály.

Teď si říkám, že nám shrnutí těch 10-ti úvodních přednášek zabralo méně času, než kolik ho ráno strávím při hledání odvahy k opuštění postele. Proč tedy mají ty zmíněné přednášky ve formě videa skoro 5 hodin? Proč jsem se v tom tolik pitval? ... Když o tom přemýšlím, tak to vlastně asi nebylo moc efektivní ☹... No anebo to vlastně nějaký ten smysl mělo a tím smyslem jsou pro mě souvislosti 😊. Dlouho jsem si říkal, že mám v hlavě zajímavé myšlenky a lámal jsem si hlavu, jak tyto myšlenky předat dál. Mezi tím vším balastem a manipulativními informacemi, které nás obklopují jsem občas v médiích zahlédl hodnotnou a hlubokou myšlenku. Dlouho jsem si lámal hlavu tím, proč lidé zrovna takovéto myšlenky nevyužívají ve svém životě. Po dlouhých úvahách mě uspokojilo až vysvětlení, že hodnotné myšlenky dostávají v masových medií jen malý prostor a pokud příjemce informací nezná v celý kontext, tak má pouze mizivou šanci, aby myšlenku správně pochopil. Úspěšné začlenění takové myšlenky do života je pak asi tak pravděpodobné, jako že politici splní předvolební sliby. Vliv na ignoraci hodnotných myšlenek má samozřejmě také fakt, že jsme všichni přehlceni informacemi a povinnostmi a většina lidí nemá sílu předřazovat hloubání nad skandální zprávy a povinnosti. Proto jsem věnoval já, ale naštěstí i vy tolik času a energie budování základů, do kterých budeme zasazovat pokročilejší myšlenky... Jde nám to spolu jde výborně 😊, takže budeme vesele pokračovat dál 😊.

A teď se vraťme k tématu dnešní přednášky, tedy k omezeným zdrojům! Co to jsou tedy vlastně ty omezené zdroje a čím jsou tak zajímavé?

S vysvětlením omezených zdrojů nám pomůže příklad s cukrářem, který má měsíc na to, aby přichystal špičkový dort a cukroví na svatbu nějaké významné osobnosti. Aby byl příběh poutavější, tak si představme, že tím cukrářem jsme my sami a tou významnou osobností je pro nás nejvýznamnější osoba, které svatbu moc přejeme. Podrobnější rozbor uvedu až po odvyprávění celého příkladu, ale mějme na paměti, že daným cukrářem jsme my ve svém životě a kvalita cukroví představuje naplněnost a úspěšnost našeho života. Vraťme se ale k onomu příkladu.

Jsme tedy cukrářskými mistry. Snoubenci Nás, jako odborníky požádali, abychom typ cukroví zvolili sami. Navíc jsou snoubenci movití, důvěřují Nám a pochopitelně chtějí mít svatbu, jako z pohádky. Proto Nás také ujistili, že cena cukroví není podstatná a nemusíme náklady příliš omezovat. Celý úkol začínáme tak, že na základě znalosti snoubenců volíme vhodný typ zákusků a snažíme se zvolit i určité téma. Pak zkontrolujeme vlastní zásoby surovin a zanalyzujeme, jaké cukroví vlastně umíte připravit bez problémů, jaké nám vyjde jen někdy a jaké cukroví neumíme připravit vůbec. Pochopitelně se budeme snažit volit takové cukroví, na které máme maxim vlastních surovin, které je chutné, vhodné a jaké dokážeme připravit bez větších obtíží. Když si následovně prohlédneme soupis plánovaného cukroví a jeho rozmístění na hostině, tak se ale určitě neubráníme dojmu, že by se na svatbu hodilo několik dalších druhů cukroví, které momentálně neumíte vyrobit. Navíc jistě zjistíme, že nám chybí i určité suroviny a cukrářské nástroje či spotřebiče... No a stihnout vše správně nachystat, aby to bylo čerstvé také nevypadá, jako práce pro pouhého jednoho člověka. Omezenými zdroji jsou pro nás v tomto případě především chybějící suroviny, cukrářské pomůcky, pomocníci a schopnost připravit další vhodné druhy cukroví. Protože nemusíme příliš řešit finance, tak jsme vlastně v pozici, kdy volíme, jak nejlépe využít čas, který máme k dispozici, abychom se, co nejlépe připravili na moment, kdy bude muset vše odsýpat a klapat. Čas je tedy naším hlavním kapitálem a jeho správné využití je nutnou podmínkou k úspěchu. Já bych si v tomto případě ve fázi přípravy vytvořil určitý časový plán, ve kterém bych si určil termín pro důležité činnosti, jako například obstarání čerstvých surovin, termín pro samotnou přípravu a převoz cukroví atd. No a zbývající čas bych vyplnil činnostmi, které nejsou sice nutné, ale které napomohou lepšímu výsledku. V tomto období volíme, jestli shánět a zaučovat pomocníky, nebo vybírat šikovné cukrářské nástroje, či snad absolvovat cukrářské kurzy, nebo zda objíždět různé obchůdky a kontrolovat kvalitu a rozsah výběru cukrářských surovin. Pouze my, jakožto cukrářští mistři volíme, kolik kapitálu, v našem případě času, budeme investovat do jednotlivých omezených zdrojů. Čistě teoreticky se můžeme rozhodnout investovat veškeré úsilí pouze do jednoho zdroje, ale v tomto případě pravděpodobně tragicky pohoříme. Pokud budeme veškerý čas věnovat shánění a zaučování pomocníků, tak nebudeme mít dostatek surovin, ani potřebné cukrářské nástroje a budeme umět vyrobit jen omezené množství cukroví. Pokud se zaměříme pouze na cukrářské pomůcky, tak nám opět budou chybět kvalitní suroviny, znalost většího počtu zákusků a sami vše pravděpodobně nestihneme připravit. No a pokud se zaměříme pouze na učení nových receptů, nebo na shánění nejlepších obchodů se surovinami, tak si určitě sami dokážeme představit, že výsledek rovněž nebude uspokojivý. Stejně, jako při přípravě cukroví není vhodné vše zaměřit na jednu její součást, tak to samé platí v i reálném životě, kde bychom se také měli věnovat více oblastem a neměli bychom sázet vše na jednu kartu.

V příběhu jsme se zatím soustředili pouze to, jaký důsledek má naše chování na nás v krátkodobém horizontu. Je ale potřeba si také uvědomit, že naše volba omezených zdrojů může mít vliv na cenu a dostupnost omezených zdrojů v našem okolí a pokud budeme o určitý zdroj neustále tvrdohlavě usilovat, tak si můžeme navíc udělat i vážné nepřátele a naše pověst se nebude příliš blížit pověsti dobrého člověka... Představme si, že se při přípravě cukroví zaměříme zásadně na shánění pomocníků. Snoubenci nám řekli, že nemusíme finance příliš řešit, a tak jsme si podali inzerát s velmi štědrým ohodnocením práce pomocníků. Reálně by nám stačil pomocník jeden, ale když se nám jich přihlásilo 7, tak jsme dočasně zaměstnali 4, kteří nám přišli nejlepší. No a pak jsme si ještě vzpomněli, že známe jednoho šikovného pomocníka, který sice pracuje u jiného cukráře, ale s bohatým rozpočtem ho přeci můžeme přeplatit a přilákat k nám. Takovýto přístup bude mít ale za následek, že stejně nebudeme schopní zaučit a pak i spolupracovat se všemi 5-ti pomocníky, takže pro nás někteří budou zbyteční a udělali bychom lépe, kdybychom si najali pouze jednoho pomocníka a pak se soustředili na shání surovin, vhodných cukrářských pomůcek a třeba by bylo vhodné absolvovat i nějaký ten vzdělávací kurz, čímž bychom si rozšířili obzory. Náš přístup se zaměřením pouze na pomocníky ale také zvýší cenu práce pomocníků, protože je bude pravděpodobně potřebovat více firem a při nedostatku se bude muset zvyšovat jejich odměna. Toto se nám může vrátit, až doděláme tuto štědrou zakázku a budeme tvořit další zakázky s normálním rozpočtem. Stejně tak můžeme značně naštvat toho cukráře, kterému jsme přetáhli šikovného pomocníka. Protože platíme pomocníkovi podstatně velkoryseji, než je v daném místě běžné, tak to může druhý cukrář považovat za křivdu a příště se nám s ním bude jednat velmi obtížně. A jelikož v menších městech nenarazíme na cukráře na každém rohu, tak je více než pravděpodobné, že se naše cesty ještě střetnou.

Je jasné, že pokud se naučíme získávat nějaký druh omezeného zdroje, tak se nám každý další přírůstek bude získávat mnohem snadněji, než kdybychom se snažili získávat něco, s čím moc zkušeností nemáme. Proto nám často přijde praktické v reálném životě dobývat pouze pár omezených zdrojů a pak se je snažíme směňovat s ostatními za ty, které nám chybí. Toto platí především o financích. A proto je dobé mít na paměti, že si za peníze lásku ani zdraví nekoupíme. Tím chci říct, že nelze očekávat rychlou a úplnou vzájemnou směnitelnost jednotlivých omezených zdrojů. Musíme se tedy naučit získávat mnoho omezených zdrojů, aby nám pak v životě něco důležitého nechybělo. To, co má nejen povrchní kvalitu, ale především tu skutečnou nám prostě nikdo běžně nenabídne 😊.

V příběhu by vhodný přístup mohl vypadat tak, že si nejdříve najdeme šikovného pomocníka, kterému vysvětlíme cíl a základní pravidla. Pokud se pomocník osvědčí, tak náš kapitál v podobě času vzroste tím, že můžeme hospodařit ještě s časem, který může poskytnout náš pomocník. S tímto pomocníkem můžeme například vyrazit do obchodů se surovinami a můžeme pomocníka naučit, jaké druhy surovin budeme potřebovat a podle jakých kritérií je vybíráme. Až nadejde hektické období, tak může pomocník sám nakoupit suroviny a my se můžeme věnovat odbornějším činnostem. Stejně tak můžeme pomocníka naučit vyrábět některé druhy cukroví, nebo alespoň určité fáze. Zjistit můžeme dokonce i to, že je pomocník technicky zdatnější než my a že bude vhodné mu svěřit obsluhu nových cukrářských pomůcek.

Pokud tedy nejprve vše správně naplánujeme, pokud dokážeme vhodně využít naše silné stránky a ty zdroje, které již máme k dispozici a jestliže zvládneme část úkolů svěřit svědomitému a schopnému pomocníkovi, tak jsme šli úspěchu značně naproti. Podstatná je také schopnost rozhodnout, o jaké zdroje nemá cenu usilovat, protože by pro nás již nebyly ve větší míře tolik prospěšné.

A teď si onen příběh rozeberme. Zmíněný cukrář představuje nás, respektive to, jak nakládáme se svým životem. A onen úkol připravit co nejlepší cukroví v omezeném čase představuje prožití naplněného života. Volba vhodného cukroví představuje v našich životech stanovení si životních cílů. Při stanovování životních cílů doporučuji inspiraci složkami smyslu života. Pro osvěžení paměti uvádím, že se v mém pojetí jedná o nesmrtelnost genu a následovně o nesmrtelnost myšlenky... No a takovým pomocníkem a navigací jsou požitky, které by nás měly na správné cestě udržovat. Suroviny, cukrářské vybavení a znalosti, které v příběhu máme v době získání zakázky pak v reálném životě představuje to, co máme a umíme v současnosti, nebo v době, kdy si plánujeme životní cíle. Časový plán přípravy cukroví s vyznačením podstatných bodů zase představuje pojem o tom nejpodstatnějším, čeho chceme v životě dosáhnout, abychom náhodou něco neprováhali. No, a to veškeré možné vylepšování ve formě vzdělávacích kurzů, pomocníků, špičkových nástrojů a super kvalitních surovin představuje v reálném životě ty omezené zdroje, o které můžeme usilovat a které nám buď mohou napomoci v naplnění našeho života, nebo které mohou náš život učinit pohodlnějším. Omezené zdroje jsou tedy určitými možnostmi, mezi kterými buď můžeme volit, nebo které se můžeme rozhodneme příliš nevyužívat.

Omezené zdroje jsou tedy tím, po čem nejen lidé, ale v některých případech i ostatní živí tvorové touží. Omezené zdroje nám často v životě pomáhají. V některých případech ale mohou omezené zdroje náš život z celkového pohledu i zhoršit, ale my lidé se za těmito omezenými zdroji stejně často ženeme, protože nám tyto omezené zdroje náš život na kratičký čas zlepší, nebo nám alespoň pomohou zapomenout na naše trable. Příkladem nebezpečných omezených zdrojů jsou drogy, alkohol a nezdravé jídlo, ale třeba i posedlosti mocí, majetkem a krásou.

Omezené zdroje jsou tedy charakteristické tím, že po nich často touží značná část lidí a většinou musíme pro získání těchto zdrojů něco podniknout. O tyto zdroje se tedy často svádějí tuhé boje. A tím jsem odpověděl i nevyřčenou otázku "Proč se o těch omezených zdrojích vlastně bavíme?". Ano omezeným zdrojům v přednáškách věnuji poměrně dost prostoru, protože jsou omezené zdroje často předmětem soubojů a někteří zde upouštějí uzdu svému přirozenému sobectví a někdy v záchvatu boje dochází i k ničením životů. Já vidím právě jednu z cestiček ke zlepšení světa ve spravedlivějším rozdělení omezených zdrojů, v rozšířenější skromnosti a ve schopnosti zvážit kolik určitých omezených zdrojů kdo skutečně potřebuje a jaké omezené zdroje už pro nás mají nepatrný mezní užitek. Mezní užitek je ekonomický pojem, který říká o kolik nám zlepší život například další tisícikoruna. Pojem klesající mezní užitek říká, že pokud nemáme nic, tak nám další tisícikoruna zlepší život víc, než pokud vlastníme v čistém jmění miliardy. A právě lepší zodpovězení otázky "Do jaké míry se snažit o získávání majetku a kdy je pro nás již vhodnější se soustředit například na rodinu a na podporu okolí?" by právě mělo být jedním z cílů, ke kterým vás má projekt Poznávání podstaty dovést 😊.

A teď si představíme ty podstatné zástupce omezených zdrojů:

Omezené zdroje můžeme dělit dle mnoha kritérií, ale zrovna dělení mi u omezených zdrojů nepřijde, jako to zcela nejstěžejnější. V otázce omezených zdrojů je pro mě podstatné, abychom chápali, co mezi omezené zdroje přibližně patří, protože nám omezené zdroje mohou v životě výrazně pomoci. A druhou podstatnou souvislostí s omezenými zdroji je fakt, že jsme pudem sebezáchovy naprogramování sbírat omezené zdroje a často si již neuvědomujeme, že určitého zdroje máme velké množství, nebo že máme v souboji o omezené zdroje až příliš ostré lokty a rozséváme kolem sebe pouze zkázu. Jistě stojí za zvážení, zda naše usilování o omezené zdroje náhodou nemůže mít buď mírnější formu, nebo třeba lepší zacílení 😊.

U omezených zdrojů je nutné si uvědomit, že se nejedná pouze a hmotné předměty. V mém pojetí je hmotnými zdroji vlastně vše po čem lidé touží a o co svádějí souboj s ostatními, nebo třeba i jen sami se sebou. Ve většině případů jsou naše touhy inspirovány právě tím dokola zmiňovaným pudem sebezáchovy. My lidé pochopitelně toužíme po zabezpečení, tedy po prostoru k bydlení, kvalitní potravě, ale já do zabezpečení zařazuji i vhodné sociální postavení, respekt u ostatních, ale také široké a kvalitní sociální vazby spolu s dobrým vzděláním a cennými zkušenostmi. Já za omezené zdroje ale také považuji vnímání sebe sama a zde není tím nejpodstatnější, zda se vidíme zcela reálně. Abych to vysvětlil ... Takovým ředitelem našeho těla je náš pud sebezáchovy a jeho svrchovaným úkolem je zabezpečit předání genu do dalších generací. Účinným nástrojem našeho pudu sebezáchovy k ovlivňování našeho chování jsou pocity. A protože nás pud sebezáchovy týrá v případech neúspěchu, nebo naopak oceňuj v případě úspěchů, tak jsou z mého pohledu omezenými zdroji například i posilování konkurenceschopnosti, zlepšování sociálního postavení, zaznamenání kdejakého úspěchu a samozřejmě i sex. Z tohoto výčtu je nejzajímavější asi ta konkurenceschopnost, protože ta spočívá buď ve zlepšování sebe sama, ale stejně tak v překonávání a občas i porážení až ztrapňování druhých. A toto je samozřejmě podstatou spousty sporů, což značí, že přednáška na téma zvyšování konkurenceschopnosti na sebe nenechá dlouho čekat 😊. Do omezených zdrojů v mém pojetí ale patří i prostředky, které rozhodují o tom, jaký odkaz jsme schopni naším životem vytvořit a sem řadím především energii, čas, motivaci, kvalitní informace, schopnost předávat informace, odvahu ke změnám, schopnost nadchnout ostatní pro nějakou myšlenku a sebekritiku s nadhledem. A když už jsme u toho vlastního odkazu, tak jsou samozřejmě zcela základním omezeným zdrojem potomci a rodina. A bez zajímavosti není ani to, že mezi zásadní omezené zdroje patří i péče a náklonnost rodičů. My lidé jsme naprogramováni k tomu, abychom se od svého narození rvali o lásku a přízeň rodičů, což je opět ta konkurenceschopnost a pud sebezáchovy. Ano žijeme v prostředí a období, kdy jsme součástí sociální společnosti a hladem neumíráme. Vybavte si, ale sami, jaké historky jste slyšeli například o vypořádávání dědictví. Kolik sourozenců od této chvíle spojuje nenávist? Kolik generací tato nevraživost přežívá? Jak by asi tento sourozenecký souboj probíhal v dětství za války, kdyby rodiče byli schopni s obtížemi uživit jen jednoho potomka z pěti? Takže ano i přízeň a láska rodičů je cenným omezeným zdrojem.

A na závěr si shrneme dnešní přednášku Omezené zdroje:

Omezené zdroje mají v našem životě obdobnou úlohu, jako kvalitnější suroviny a pomůcky při přípravě cukroví. Sice se bez obojího můžeme obejít, ale pokud chceme v životě něčeho dosáhnout a pokud budeme chtít mít život naplněný, tak k tomu kvalitní omezené zdroje prostě budeme potřebovat. Omezených zdrojů je mnoho druhů. Podstatné je ale to, že omezenými zdroj je to, po čem prostě podvědomě toužíme. Přesněji řečeno po omezených zdrojích touží náš gen, protože věří, že mu omezené zdroje pomáhají na cestě k nesmrtelnosti. Nám ale stačí si pamatovat, že se touha po omezených zdrojích projevuje tak, že po nich ze své podstaty touží většina lidí. Také je dobré mít na paměti, že se naše životy převážně točí právě kolem získávání omezených zdrojů. Každý člověk si stanoví vlastní životní strategii neboli cestu životem a tomu odpovídá i to, na jaké omezené zdroje se zaměří a jak moc bude při jejich získávání brát ohledy na ostatní. Z praktických důvodů se každý z nás zaměřuje na získávání pouze menšího množství omezených zdrojů a ty chybějící pak směňuje s ostatními lidmi, nebo dokonce s institucemi. Aby se tato směna zjednodušila, tak lidstvo vynalezlo finance a trh jednotlivým omezeným zdrojům přiřazuje určitou cenu, která se ale v čase může značně měnit. Pamatujme si ale i to, že ne vše lze směnou získat. Další úskalí spočívá v tom, že přesnější představu o kvalitě směnovaného zdroje máme pouze v případě, že jsme jej sami vytvořili. No a na závěr ještě uvedu, že je směna zdrojů zpravidla zatížena také námi oblíbenými daněmi. Protože je naše společnost úzce specializovaná a zacílená na efektivitu, tak se bez směny omezených zdrojů prostě neobejde. Přesto mysleme na to, že směna nese určité transakční náklady a že jsou její možnosti omezené... Cílem dnešní přednášky bylo probudit váš zájem o omezené zdroje. Pokud si právě říkáte, že bude fajn ty omezené zdroje poznat podrobněji, tak uspěl. A pokud ne, tak se nad tím musím podrobně zamyslet, aby byla příští přednáška lepší 😊.

Opět si ještě dovolím nezbytnou připomínku:

Upozorňuji na to, že v přednášce nemusí být vše dokonale správně. Proto uvedené informace nikdy slepě nepřebírejte a o všem kriticky přemýšlejte.

A to je vše lidičky! V několika následujících přednáškách se budeme zabývat popisem jednotlivých omezených zdrojů. V příští přednášce se budeme věnovat 1. části tématu Energie. Tato přednáška bude zaměřena na význam energie v našich životech. Následující přednáška pochopitelně také patří do tematického okruhu Člověk.

Pokud se vám přednáška líbila, prosím o její sdílení, o sledování kanálu Poznávání podstaty na YouTube a o sledování Facebookového a Twitterového účtu projetu. Budu rád i za vaše komentáře k videím.

Mějte se krásně

váš Diskutér