Vyhodnocení 2. ročníku, forma pro 3. ročník a budoucí vize - přednáška č. 17.2

26.02.2023

Zdravím vás lidičky,

já jsem Ondra Kovanda (Diskutér) a vítám vás u přednášky č.17.2 projektu Poznávání podstaty (dále PP).

Dnes se zaměříme na vyhodnocení 2. ročníku projektu PP, na plány do budoucna a představíme si formu projektu pro další rok. Kromě toho zmíním ještě některé drobné změny, které již většinou proběhly 😊.Na začátek mi ale dovolte trošku toho sentimentu 😊... Je to skoro rok, co jsem natáčel poslední přednášku. A natáčení přednášek pro mě byl vždycky hrozný boj. Byl jsem u toho nervózní a některé pasáže jsem natáčel třeba čtyřikrát, takže jsem byl vždycky rád, když jsem to měl za sebou. No v tu dobu jsem tedy opravdu netušil, že mi to nakonec bude chybět 😀. Takže teď mám v podstatě za odměnu, že si zase mohu něco natočit a že se na to třeba i někdo podívá 😀.

A teď k vám, k věrným účastníkům projektu PP. Opravdu si nesmírně vážím vaší trpělivosti a odhodlání. Většina z vás mě nikdy nepotkala osobně a znáte mě tedy převážně skrze přednášky a citáty. Vlastně ani nemůžete vědět, jestli sám žiji podle toho, o čem mluvím a nevíte, jaký vlastně jsem. Dost možná máte také problém aplikovat prezentované myšlenky ve svém životě. Nebojte se! Já si jsem zcela vědom toho, že aktuální forma projektu úplně nekoresponduje s možností zásadně změnit svět. Proto se chci také zaměřit na zlepšení zmíněných bodů, aby pro vás byl projekt lépe srozumitelný, uplatnitelný a tím i užitečný. O tom si ale řekneme v této přednášce později. Nyní ještě jednou přijměte můj veliký obdiv, že jste u projektu vydrželi tak dlouho! Jste fakt borci 😊!

Nejdříve se ale vraťme k 1. ročníku projektu PP:

Projekt jsem zakládal s tím, že považuji svůj světonázor za hodnotný a že má potenciál něco zlepšit. Proto jsem chtěl, co nejpřívětivěji formulovat své myšlenky a vystavit je kritice, abych poznal, zda je má představa o kvalitě myšlenek reálná. A takto vznikl 1. ročník projektu, který byl téměř výhradně tvořen video přednáškami na YouTube. Vaše pozitivní ohlasy, ale i můj dobrý pocit z přednášek mě utvrdily v tom, že má projekt smysl a že neprezentuji ani zbytečné, ani zcestné názory. Pro mě jsou přednášky stále naprostým základem projektu, protože v nich koncepčně a celkem podrobně popisuji svou představu o kvalitním světonázoru. Postupuji v nich od naprostých základů, až po pokročilá témata. Důležité je i to, že na sebe přednášky většinou navazují. Kvůli obsáhlosti a náročné tvorbě by ovšem trvalo mnoho let, než bychom se s přednáškami dostali až ke každodenním tématům. Navíc pochopení myšlenek vyžaduje i klid a dobrou představivost, což je zřejmě pro mnoho lidí značnou překážkou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl ve 2. ročníku projektu zveřejňovat místo přednášek citáty s komentářem.

Co se tedy vlastně dělo ve 2. ročníku projektu PP?

Hned na startu 2. ročníku projekt prošel několika změnami. Projekt dostal do svého názvu druhé slovo. Z projektu Poznávání se tak stal projekt PP. Dále projekt získal své logo, které se nazývá cyklus PP. A ty nejzásadnější změny spočívaly v přesunu hlavní aktivity z YouTube na nový web projektu, který je na adrese poznavani-podstaty.cz. Kromě toho se pro 2. ročník změnila i forma prezentace myšlenek. Ve druhém ročníku byl totiž prezentován každý čtvrtek citát s komentářem. Během 2. ročníku takto bylo v rámci projektu zveřejněno 49 citátů. Citáty navíc dostaly formu plakátů o velikosti A4. Díky tomu jsem mohl i některé citáty umístit na veřejné vývěsní plochy. Citáty s komentářem jsou tedy opakem přednášek. Jsou totiž krátké, zabývají se aktuálními tématy a byly zveřejňovány každý týden. Na druhou stranu se citáty věnují konkrétnějším tématům, než přednášky a nemohu u každé prezentované myšlenky odkázat na podrobné myšlenkové pochody, které k jejímu utvoření vedly. Proto v projektu mají své místo přednášky i citáty. Obě tyto formy se prostě vhodně doplňují. Každopádně všem nováčkům doporučuji, aby se před četbou citátů nejdříve seznámili se zveřejněnými přednáškami. A to klidně i opakovaně. Přednášky totiž popisují ty základní principy fungování světa. Citáty a jejich rozbory jsou pak vlastně už jen uplatněním těchto principů na aktuálních tématech.

Ve druhém ročníku také asi trošku nenápadně vzniklo motto projektu Naplněný život, důvěryhodná společnost, budoucnost. Z mého pohledu toto motto naprosto bombasticky popisuje to, o co se v projektu snažíme. Nejdříve si prostě musíme urovnat život, dát mu řád, zaměřit se na to skutečně podstatné a vytvořit si soudržnou rodinu. Pak bychom měli usilovat o to, abychom žili ve zdravé a kvalitní společnosti, protože pro člověka s naplněným životem může být nekvalitní společnost zásadní přítěží. No a pak bychom se měli snažit vybudovat nějaký svůj odkaz a podporovat udržitelnost společnosti. A to alespoň kvůli našim potomkům. Pro mě je udržitelnost samozřejmou podmínkou mé existence. Naši předkové nám tu totiž něco připravili, tak by mi přišlo trapné, abychom to my nepředali další generaci v ještě lepším stavu. Cítil bych se jako pěkný "vyčůránek", kdybych kalkuloval s využíváním práce a obětí našich předků pouze na dobu svého života a další období by mi bylo lhostejné. A právě na tu udržitelnost a zodpovědnost odkazuje v mottu slovo budoucnost.

Opravdu dlouho jsem bojoval s tím, abych dokázal stručně a výstižně popsat poslání projektu někomu, kdo projekt nezná. To prvotně prezentované zlepšení světa je, myslím, dobrým cílem. Je to ale celkem ohraná písnička a asi to vzbuzuje i nedůvěru. Proto jsem během druhého ročníku aktualizoval poslání projektu na jednoduchou formulaci Rozvíjíme vyšší já! Tato formulace je prostě výstižná. Sebevzděláváme se, rozvíjíme své kritické myšlení a přijímáme odpovědnost za svůj život a za své okolí. Především ovšem děláme smysluplné kroky k naplněnému životu. Prostě se snažíme vymanit z toho, aby nám někdo jiný plánoval život a říkal nám, co si máme myslet. Navíc se snažíme odhalovat své chyby a buď je přetavujeme na přednosti, nebo je alespoň zlepšujeme na přijatelnou úroveň. Náš vzestup si ovšem nesyslíme jen pro sebe, ale inspirujeme jím a rozvíjíme i naše okolí. Prostě chápeme, že i kvalita našeho okolí a naší společnosti zásadně utváří kvalitu našeho života. Pokud by toto neznamenalo rozvíjení vyššího já, tak už nevím co 😊!

V dnešním světě nebývá nic přínosného zdarma. Tento projekt je ovšem svým zaměřením asi nejpřínosnější pro ty, kteří nemají peněz na rozdávání. Proto se budu snažit, aby účast v tomto projektu nebyla drahá, ideálně aby mohla být i nadále zdarma. Na tento, pro mnohé, stěžejní fakt upozorňuji i v poslání projektu, které tedy celé zní Rozvíjíme vyšší já! ZDARMA!

A jak že hodnotím 2. ročník projektu PP?

Myslím, že se projekt určitě posunul dál. Myslím si, že se to týká grafické formy, rozšíření myšlenkové základy projektu a také úspěšného využití nové formy prezentace myšlenek. Za zásadní považuji zřízení a udržování webu projektu. Kromě toho si ale uvědomuji, že je na projektu ještě spousta práce. Prozatím totiž nevidím reálné dopady projektu a chybí mi osobní vazby mezi účastníky projektu a to, aby projektu vtisklo něco ze sebe více lidí. Dále bych chtěl, aby se s projektem seznámilo více lidí a aby pro ně byl lákavější. Proto bude třeba z prezentovaných myšlenek vytvářet vzorce chování a psát třeba komentáře k aktuálnímu dění.

Když to shrnu, tak jsem rád za ty pokroky, kterých se v rámci 2. ročníku podařilo dosáhnout. Přesto si myslím, že projekt zdaleka nedosáhl svého potenciálu. Takže pokračujme směle dál 😊!

Na jaké neduhy současného světa by měl tedy projekt PP reagovat?

Při snaze o zlepšování projektu velmi často přemýšlím o tom, co mi v současném světě chybí, nebo co by mohlo být lepší. A pak plánuji, jak by k tomu mohl projekt PP pomoci. Nyní uvedu některé oblasti, na které by měl projekt reagovat. Vše ale prostě vyjmenovat nemohu. Nehodlám tomu totiž věnovat celou přednášku 😊.

Myslím si, že se dnes lidé ztrácejí ve spoustě informací. Toho pak zneužívají dezinformátoři a manipulátoři. Velký problém vidím i v nastavení hodnot společnosti, kdy je například nadřazována kariéra a požitkářský život nad rodinu. Také si myslím, že nám pro život chybí nějaký rozumný řád a ověřená pravidla. Prostě něco, co by bylo kvalitní a co by nás s velkou pravděpodobností vedlo k naplněnému a hodnotnému životu. Současně by tyto přístupy měly zajišťovat i udržení dlouhodobě kvalitní společnosti. Rovněž mám pocit, že kvůli digitálním technologiím ztrácíme sociální zručnost a že ubývá i příležitostí, kdy bychom mohli navazovat nové osobní vztahy. Kvůli tomu třeba nedokážeme smysluplně vystupovat a komunikovat s ostatními. A z těchto důvodů pak spousta lidí obtížně hledá skutečné přátele, a i tu zcela zásadní osobu v životě, tedy životního partnera. Což nás pak vede k samotě a k frustraci! Neduh vidím i v nedostatečném vzájemném pochopení a v podceňování lidské nedokonalosti. Navíc také obtížně hledáme někoho, kdo by nám v případě potřeba kvalitně poradil a podpořil nás. Problém vidím i ve vlažném přístupu k morálce. Přijde mi, že se morálka stává dobrovolnou přítěží pro ty, kteří se jí snaží řídit. Slabá pozice morálky pak třeba vede k oslabování vzájemné důvěry, ke složitému a nefunkčnímu právnímu systému a k přirozenému šíření sobeckého chování. Chabá morálka také oslabuje naši vzájemnost, důvěru ve společnost a společenskou odpovědnost. Takováto společnost prostě chřadne a pokud se nezničí sama, tak v podstatě láká konkurenci, aby si jí zotročila. K úpadku společnosti jistě přispívá i přesouvání pozornost na okrajová témata a odvracení se od podstaty a od řešení skutečně zásadních témat. Rizikový spatřuji i současný přístup v zaměření lidí do značné míry na jich vlastní životy. Tím ztrácíme sounáležitost s ostatními a někdy je bereme víc, jako konkurenty než jako členy stejné skupiny, kteří by měli táhnout za jeden provaz.

Mezi ty zcela největší hrozby pak řadím riziko zneužití moci politiky, státní správou, bankami, bezpečnostními složkami, ale i společnostmi, které o nás neustále sbírají informace. Stejně tak mě děsí, že se nás na sobě systém neustále snaží činit závislejšími. Vůbec se mi nelíbí ani neustálý nárůst povinností vůči systému, sběr osobních dat, zvyšování životních nákladů a nerovnoměrná vymahatelnost práva. Toto totiž vede ve výsledku k naší vydíratelnosti, kdy se často už i bojíme přihlásit o svá práva. Prostě považujeme dosažení spravedlnosti za nereálný cíl. Nebo očekáváme, že bude každý náš vzdor tvrdě potrestán.

Nedokáži dost dobře posoudit, jak moc jsou uvedené neduhy rozšířené. Vše je uváděno obecně, nechci nikoho konkrétního osočovat. Já jen poukazuji na to, co by bylo z mého pohledu vhodné zlepšit. Čím méně, se nás toho týká, tím lépe 😊. V nejhorším případě budu věnovat čas a energii tématům, která vlastně neexistují 😊.

Vyjmenoval jsem dost oblastí, které mě trápí. Přesto si myslím, že žijeme asi v tom nejlepším místě na světě. Mé obavy se tedy váží k tomu, že si nejsem jistý, zda to bude platit i za nějakých 20, 30 let. Proto bychom měli mít vždy na paměti, že si naše společnost zaslouží úctu a že nikdy nesmíme přestat bojovat za její kvalitu.

Teď se na chvíli zasním...

A představím dlouhodobé vize projektu PP a nebudu řešit, co je reálné a jaké případné úspěchy by se rovnaly zázraku. Tento přístup nám obecně umožňuje získat nadhled a vyhnout se tak těm omezením, kterým upřímně věříme, ale která můžeme vnímat přehnaně. Toto je třeba fajn přístup při plánování životních cílů. Zkuste si to někdy 😊! A teď jdu snít o tom, čeho bych chtěl, aby projet v budoucnu dosáhl! 😊 Jsem moc zvědavý, co z toho se nám podaří naplnit. 😊

V první řadě bych velmi rád podstatně rozšířil význam, věhlas, počet účastníků, ale i tvůrců projektu PP. Za ty dva roky fungování projektu jsem se totiž utvrdil ve smysluplnosti a v přínosnosti prezentovaných myšlenek. Stačí, když porovnávám kvalitu a přínosnost informací z projektu PP s tím, co nám nabízí masově sledované zpravodajské servery a TV. Při tomto srovnání se totiž nemohu ubránit dojmu, že by spoustě lidem prospělo, kdyby alespoň občas přesunuly svou pozornost k projektu PP. Zapojení většího počtu lidí do projektu je ovšem jen začátkem 😊. Pojďme tedy k dalším cílům.

Doma jsem si k pracovnímu místu vyvěsil heslo Svět bude s PP lepší než bez něj. A přesně o tom chci, aby projekt byl. Hlavním účelem projektu PP je jeho užitečnost a snaha objektivně něco zlepšit. Není hlavním cílem projektu, aby byl přínosný pouze pro mě. Jde mi o přínosnost pro široké okolí. Proto také nemám vyvěšeno heslo typu Projekt PP mě učiní slavným a respektovaný, nebo Projekt PP mě učiní bohatým. O tom to opravdu není! Proto mi jde především o kvalitu projektu a o to, aby se dařilo kvalitní myšlenky šířit a aby se jimi řídilo, co nejvíce lidí. Více než vlastní prospěch mě láká spravedlivý a dobře fungující svět. Své myšlenky a svůj světonázor prezentuji, jako takové první nástřely, které spolu zdokonalíme a rozvedeme do větších podrobností. Proto chci, aby byl v budoucnu projekt vysoce respektovaný a aby byl brán, jako vysoce důvěryhodný zdroj informací, při snaze pochopit podstatu určitého tématu. A také bych chtěl, aby měl každý možnost zpracovat do větší podrobnosti ta témata, kterým dobře rozumí. V tom vidím prostor k seberealizaci pro každého z účastníků projektu. Kvalitním zpracováním určitého tématu navíc budete naplňovat 2. složku smyslu života, tedy nesmrtelnost myšlenky. A to je myslím celkem lákavé 😊.

Když jsem si sepsal neduhy, na které má projekt reagovat, tak jsem si uvědomil, že kolem projekt PP musí vyrůst komunita podobně smýšlejících lidí. Prezentované myšlenky a citáty považuji za kvalitní základ, ale takto předávané myšlenky se asi těžko začleňují do života. Navíc je pro nás naprosto stěžejní, abychom byli obklopeni aktivními a zvídavými lidi, se kterými si budeme rozumět a se kterými budu sdílet hodnoty a světonázor. Úžasná je i vzájemná důvěra, ochota si pomáhat a snaha podporovat své okolí. Proto chci v rámci projektu utvořit komunitu lidí, kde by se setkávaly všechny věkové skupiny, lidé různého zaměření, ale i různých sociálních vrstev. Chci, aby se komunita vzájemně podporovala, inspirovala, rozvíjela a abychom si vzájemně rozšiřovali a upřesňovali světonázor. Moc rád bych z komunity utvořil i prostor, kde bychom si mohli najít nové přátele a v případě potřeby snad i kvalitní životní partnery. Kromě toho bychom tam nalézali i podporu v těžkých časech a odbornou radu v případě potřeby. Takže stávající přednášky a citáty berme jako takový základ, ze kterého bychom mohli odvozovat svůj světonázor, životní cíle a hodnoty.

Chci, aby v komunitě panovala pozitivní nálada. Projekt PP nás má vést k tomu, abychom pro sebe, své okolí a pro společnost udělali více a lépe než bez něj. Nevidím ovšem smysl v tom, abychom se utápěli v depresích kvůli tomu, co vše není optimální. Opravdu nemá být posláním účastníků projektu PP obětování dobré nálady, rodinných vztahů, čas a třeba i zdraví při snaze zlepšit společnost. Opravdu nemá smysl obětovat vše pro ty ostatní, kteří třeba kašlou na svůj život, a to ani nemluvím o jejich společenské odpovědnosti. Proto doporučuji, abychom hledali pozitivní podněty a snažili se žít radostný život. Kromě toho usilujme o svou samostatnost a buďme dobrými lidmi. Pro své okolí a pro společnost dělejme více a lépe než ostatní. Snažme se ale, aby naše snažení bylo přínosné především pro nás a pro naše okolí. Byl bych totiž nerad, aby z práce, obětí a podpory měli větší prospěch ti, co nic nedělají než ti odpovědní, pracovití a snaživí. Chci tedy, aby byla komunita PP naladěna pozitivně a rozumnou mírou obětavosti a odpovědnosti.

Dále také chci, aby bylo možné se projektu účastnit mnoha různými způsoby. Chci totiž, aby si každý mohl vybrat takovou formu účasti, která mu bude vyhovovat z hlediska investovaného času, úsilí a získaných přínosů. Proto bych chtěl, abychom se projektu mohli účastnit jako tvůrci, propagátoři, technická podpora, konstruktivní kritici, účastníci akcí, ale třeba i jen jako občasní čtenáři, diváci nebo posluchači. Cílem prostě je, aby byl prostě projekt reálně přínosný, pro co nejvíce lidí. Jojo, cíle zrovna malé nemám. O tom ale snění přeci je 😊. Tak pokračujme dál.

Tento projekt nemá být přednostně o tom, abychom se věnovali seberozvoji, který bychom pak přetavili v nějakou vysokou přidanou hodnotu, jež bychom následovně dobře zpeněžili. Projekt nemá vytvářet dobré, výkonné a zabezpečené obchodníky, kteří budou žít pohodlný život. Projet PP je spíše pro srdcaře, kteří chtějí lépe rozumět podstatě světa a pro které je naplněný život, čest a znalost podstaty života více než rozsáhlý majetek. Spíše, než skvělé obchodníky má projekt vychovávat vyrovnané lidičky se skutečně kvalitním a inspirativním životem. Pro účastníky projektu má být nezištná pomoc druhým a podpora okolí samozřejmá. Zisk by pak měl spočívat ve zvyšování naší důvěryhodnosti a vlivu v komunitě. To by nám mělo umožňovat převářet okolí a svět do podoby, kterou považujeme za správnou. Místo povrchnosti by měla být hodnotou pokora a místo výkonnosti kritické myšlení, nadhled, touha znát pravou podstatu zásadních témat. Projekt by nás měl vést k tomu, abychom na sklonku života byli skutečně spokojení se svým životem a abychom si mohli říct, že jsem udělali vše pro to, abychom naše potomky připravili na budoucnost. Projekt nemá být o radikální změně života a světa. Jde spíš o jejich lepší pochopení, o dělání správných rozhodnutích a o zaměření se na to důležité.

Jak tedy bude vypadat 3. ročník projektu?

Projekt opět projde několika změnami. Citáty považuji za poutavé i za oblíbené. Přednášky jsou pro mě zase naprostým základem projektu a považuji je za to nejzásadnější, co by měl projekt přinést. Kromě toho bych rád, abychom se již také setkali osobně. Myslím si, že již v projektu bylo publikováno dostatek informací na to, abychom se měli o čem bavit 😊. A určitě máte i spoustu dotazů 😊. Já se těším i na vaše podněty, jak projekt zlepšit. Času mám ovšem stále méně, takže jsem se dostal do nemilé situace. Prostě všechny plány uskutečnit nestíhám. Co tedy s tím?! 😊

Už Vás nebudu dále napínat. 3. ročník bude tvořen kombinací citátů s komentářem a přednáškami. Kromě toho již delší dobu s několika z vás plánujeme setkání. A ta bych již také chtěl konečně uskutečnit. A pokud bude z vaší strany zájem, tak hodlám uspořádat živou přednášku s následnou diskuzí a ideálně i se vzájemným představením jednotlivých účastníků 😊.

A teď si to popišme podrobněji. Citáty s rozborem a přednášky tvoří myšlenkový základ projektu PP. Každá forma má ovšem svá specifika. Proto jsem se rozhodl během 3. ročníku projektu zveřejňovat oboje. Z důvodu omezeného času budou mít ovšem obě formu určitá omezení. Citáty budu zveřejňovat 1. a 3. čtvrtek v měsíci, tedy 2x měsíčně (četnost se tedy sníží). A přednášky budou ve zjednodušené formě, kdy budu mluvit spatra pouze s využitím osnovy. Ze zkušenosti vím, že v takovýchto přednáškách nezvládnu říct vše, co mám na srdci a že přednes nebude zcela plynulý. Přes tyto nedostatky se ovšem do těchto přednášek musím pustit. Ono je totiž mnoho témat, o kterých chci mluvit a na které bych asi v následujících letech nezvládl zpracovat plnohodnotné přednášky. V těchto nových přednáškách chci tedy vystihnout stěžení myšlenky a mou představu o tom, co je v daných tématech tou hlavní podstatou. Rád bych například zformuloval takové ty případy, kdy si říkám, že se svět zbláznil, ale kdy stejně celá společnost následuje ty šílené příkazy a názory. Kvůli zjednodušené formě se budeme těmto přednáškám říkat přednášky nadivoko. Jsem moc zvědavý, jak se tyto přednášky nakonec vydaří 😊. Nové přednášky budu zveřejňovat každý 4. čtvrtek v měsíci. Kvůli své formě budou přednášky pouze ve formě videa a samostatné zvukové stopy neboli podcastu. Přednášky budou umístěny na  YouTube. Na web projektu na ně samozřejmě odkaz naleznete také.

A teď se dostáváme k té živé přednášce. Rád bych již začal budovat komunitu kolem projektu, rovněž bych se s vámi rád setkal osobně a také bych rád, abyste mě poznali i méně vážného, než jak asi působím z přednášek a citátů. Stejně tak bych rád, abychom se začali zabývat vašimi dotazy a abychom se vzájemně inspirovali. Proto bych rád uspořádal zmíněnou přednášku s následovnou diskuzí a pokecem 😊. Tuto přednášku bych si představoval pro 10-30 lidí a předběžně jí plánuji na letošní podzim.

Kromě toho samozřejmě budu dále vymýšlet různá drobná vylepšení projektu a jeho webu.

Takto to tedy vidím s projektem já 😊! Představil jsem své vize do budoucna. Rovněž jsem představil plán projektu pro jeho 3. ročník. Tento plán vychází z odhadu toho, co budu schopný připravit vlastními silami. Pokud by se ovšem chtěl někdo z vás zapojit aktivně do vytváření projektu, tak spolupráci uvítám. V tomto případě byste si jistě rozšířili své dovednosti a společně bychom toho mohli v projektu připravit více. V současné době si myslím, že by byla nejpřínosnější spolupráce v oblasti propagace projektu, v širší diskuzi o prezentovaných myšlenkách. Vhodné by asi bylo i prezentovaní myšlenek trošku méně racionálně, protože stávající forma asi není pro všechny stravitelná 😊. Kromě toho by jistě projektu prospěla větší aktivita na sociálních sítích a zintenzivnění kontaktů mezi účastníky projektu. Možná je i vaše vlastní tvorba přednášek, citátů, nebo i jiných příspěvků do projektu. Pro mě je zásadní především to, aby byl projekt přínosný, kvalitní a dostupný, není podstatné, kdo s myšlenkami přijde. Pokud by vás tedy tvorba projektu zajímala, tak se ozvěte s nabídkou spolupráce na mailovou adresu projektu, která je poznavani.podstaty@gmail.com. Nebojte se ozvat, nekoušu a ani to nemám v plánu do budoucna 😊.

Pro jistotu ještě jednou shrnu, čím bude tvořen 3. ročník projektu PP. 1. a 3. čtvrtek v měsíci bude zveřejněný nový citát s rozborem. 4. čtvrtek v měsíci pak bude zveřejněna nová přednáška nadivoko. A v případě zájmu, předběžně na podzim, plánuji živou přednášku s diskuzí a se vzájemným seznámením účastníků projektu PP. Středobodem projektu zůstane web projektu poznavani-podstaty.cz

A to už je opravdu vše! Po dvou citátech se za měsíc můžete těšit na 1. přednášku nadivoko. Tato přednáška budu výjimečně ve formě rozhovoru, kdy mě bude zpovídat spoluautorka projektu Zvídavá. 1. přednáška nadivoko tedy bude o mě, O Diskutérovi.

Pokud se vám přednáška líbila, prosím o její sdílení a o sledování kanálu PP na YouTube. Novinky se vám sami přihlásí, pokud budete sledovat Facebookový, Instagramový nebo Twitterový účet projetu. Přesto vám doporučuji, abyste se přihlásili i k odběru novinek prostřednictvím mailu, protože tam vždy uvedu něco navíc. K odběru těchto novinek se můžete přihlásit na Úvodní stránce webu projektu.

Mějte se krásně

váš Ondra Kovanda (Diskutér)