O přednáškách

Přednášky jsou naprostým základem projektu Poznávání podstaty. Přednášky obsahují velké množství informací, proto vám doporučuji jednotlivé přednášky prokládat pauzou.  Přednášky jsou k dispozici ve formě videa na YouTube, kanál Poznávání podstaty. Dále jsou přednášky v textové formě na webu projektu. Každá přednáška je zaměřena na určité téma, které je v ní popsáno do hloubky. V přednáškách je také kladen velký důraz na souvislosti, protože bez nich je přínosnost myšlenek velmi omezená.

Svět je velmi obsáhlý, proto jeho poznávání dělím do tematický okruhů. Tematickými okruhy v projektu Poznávání podstaty momentálně jsou Člověk, Společnost, Komunikace, Manipulace a Mocné pojmy.  A každý z těchto tematických okruhů se skládá z dalších podtémat. A právě těmto podtématům jsou věnovány jednotlivé přednášky. Stávající přednášky se zabývají tematickým okruhem Člověk a po jedné přednášce je věnováno tematickému okruhu Společnost a Mocné pojmy. Tematický okruh přednášky je vždy uveden na začátku názvu přednášky.

Abych doložil, že prozatím vznikly přednášky na nepatrnou část z témat, o kterých bych rád mluvil, tak zde uvádím plánované přednášky do budoucna:

Tematický okruh Člověk a v rámci něj témata: složky a nástroje pudu sebezáchovy (emoce, efektivita, konkurenceschopnost, sobectví, hamižnost, potřeba přežít, hlad po sociálním postavení, potřeba sociálních vazeb, touha po jistotách, bolest a soucit), dále témata naplněný život, svobodná vůle, vnitřní síla, osobní odpovědnost, motivace, morálka, láska, majetek, kvalita návyků, genetická kvalita, výchova potomků, hodnota života, životní fáze, smrt a takovými vrcholnými tématy z tematického okruhu Člověk pro mě jsou podstata muže, podstata ženy a výběr partnera

Tematický okruh Společnost a v rámci něj témata: podstata společnosti, důvod vzniku společnosti, přínosnost společnost, určení hodnoty společnosti, válka, mír, důvody spolupráce, etika, vzdělávání, dělba práce, dělba zodpovědnosti, dělba bohatství, základy ekonomie, peníze, důvody k sebeomezování, sebeobětování, právo, společenské normy, trestání přestupků, zásady udržitelné společnosti, nástroje k udržení společnosti, vězňovo dilema - přístup ke společnosti, náboženství, myšlenka vs. realizace

Tematický okruh Komunikace a v rámci něj témata: historie komunikace, nástroje komunikace, přesnost komunikace, formy komunikace, účel komunikace

Tematický okruh Manipulace a v rámci něj témata: definice manipulace, nástroje manipulace, formy manipulace, účely manipulace

Tematický okruh Mocné pojmy a v rámci něj témata: systém, důvěra, střety systémů, setrvačnost, 2. nejlepší možnost, nejslabší článek řetězu, myšlenka vs. forma, inteligence vs. moudrost, ideály, spravedlnost, vyšší dobro, detaily, krása 

Z důvodu náročnosti ovšem plnohodnotné přednášky prozatím vznikaly pouze v rámci 1. ročníku projektu PP. Přednášky určitě budou vznikat dál, protože systematicky a podrobně popisují hlavní oblasti našich životů. Právě proto přednášky beru jako základ pro vytvoření zmiňovaného světonázoru slušného, schopného a odhodlaného člověka.


Přeji vám mnoho přínosných myšlenek v přednáškách

váš Diskutér, duchovní otec projektu