O projektu

Cílem projektu je alespoň drobné zlepšení světa. A proto se je mottem projektu je Naplněný život, důvěryhodná společnost, budoucnost. Podle mě je základním stavebním prvkem na cestě k tomu tomuto cíli slušný, schopný a odhodlaný člověk. Jsem přesvědčen o tom, že právě uvedení lidé jsou pro správné fungování společnosti tím nejdůležitějším. A stejně tak si myslím, že právě tito lidé si budou vědět rady i s odpověďmi na otázky z domovské stránky projektu Poznávání podstaty (dále PPP). Proto se PPP snaží řady těchto lidí rozšířit.

Slušnost pro mě znamená, že budeme kromě sebe dbát i na přání, potřeby a důstojnost druhých. Stejně tak pro mě slušnost znamená zajištění vhodné budoucnosti i pro generace, které teprve na svět přijdou. K dlouhodobějšímu přežití společnosti je podle mě je slušnost nezbytná.

Schopný člověk je z mého pohledu takový, pro kterého je potřeba samostatnosti, tak přirozená jako dýchání. Proto se tento člověk neustále vzdělává a zdokonaluje své schopnosti, dovedností a znalosti. Uvedený člověk má tedy velmi široký přehled, ale současně je pokorný a znalý toho, že je on sám omylný. Schopný člověk musí mít také neskutečnou vnitřní sílu, aby dokázal nést rány osudu s hrdostí a aby je bral jako dar ponaučení.

A odhodlaný člověk si je vědom toho, že pokud může přispět svému okolí a celé společnosti něčím cenným, tak je jeho povinností se touto cestou vydat. Odhodlaný člověk ví, že tato cesta za to stojí i přes četné problémy a dílčí selhání. Stejně tak si je ale vědom toho, že musí pravidelně sebekriticky vyhodnocovat, zda jsou skutečně jeho názory přínosné a to jak pro něj tak pro ostatní.

Proto je PPP vlastně hlavně o seberozvoji. Projekt se snaží představovat světonázor výše popsaného slušného, schopného a odhodlaného člověka. Vím, že je to nesmírně odvážné a drzé, ale jako vzor prezentuji svůj světonázor. Tím ovšem netvrdím, že jsem do puntíku tím ideálním člověkem, kterého zde popisuji. Já si pouze myslím, že mám k tématu, co říct a že mohou mé názory posloužit, jako přínosný základ. Prostě jsem nějak začít musel! Doufám, že nakonec společně sestavíme světonázor právě toho slušného, schopného a odhodlaného člověka. Proto budu moc rád za vaše připomínky k prezentovaným myšlenkám.

V současnosti jsou myšlenky v rámci PPP prezentovány 2 způsoby:

1) PŘEDNÁŠKY přednášky jsou naprostým základem PPP a postupně na sebe navazují. Každá přednáška téma, které je v ní rozvedeno do podrobností a jsou v ní uvedeny i základní souvislosti. Přednáškám byl věnován 1. ročník PPP. Přednášky obsahují velké množství myšlenek, takže si myslím, že si v nich pokaždé najdete něco nového. Bohužel je tvorba přednášek velmi náročná, a proto prozatím vznikly přednášky pouze na malý zlomek témat. Přednášky od vás vyloženě nevyžaduji aktivní účast. Přesto pro vás budou přednášky nejpřínosnější, pokud si nejdříve ověříte přínosnost prezentovaných myšlenek ve svém životě a pokud následovně ty vhodné začleníte do svého světonázoru.

2) CITÁTY - je jim věnovaný 2. ročník (současný) PPP. Každý čtvrtek v 0:00 bude představena jedna nová myšlenka formou citátu. Ke každé myšlence navíc bude uvedeno několik bodu souvislostí neboli úhlů pohledu. Sice si každý může na uvedenou myšlenku udělat názor sám, ale nejlepšího pochopení dosáhnete tak, že si formou diskuze budete k jednotlivým myšlenkám s ostatními sdělovat vlastní úhly pohledu. Citáty již od vás tedy vyžadují aktivní účast, protože bez diskuze se vám pravděpodobně podaří pochopit myšlenky pouze v omezených souvislostech. Jsem si vědom toho, že je pro spoustu z nás prezentace vlastních myšlenek nepříjemnou záležitosti. Proto jsem i kvůli překonání strachu věnoval přednášku č.16 právě tématu Osobní odvaha.

Přeji vám, ať v projektu najdete mnoho přínosných myšlenek a těším se na vaše názory

váš Diskutér, duchovní otec projektu