Zaměření projektu

Cíl projektu je alespoň drobné zlepšení světa. A cestu k tomuto cíli vyjadřuje motto projektu Naplněný život, důvěryhodná společnosti, budoucnost. Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli projekt zaměřit na nadčasové myšlenky a na obšírné vysvětlování toho zásadního. Proto je projekt spojen s trpělivostí, přemýšlivostí, rozvážností a pracovitostí. Prostě si chceme být jistí tím, že jsme udělali smysluplné maximum, abychom prezentovali kvalitní myšlenky. Proto nemáme žádné lhůty, ani konkrétní cíle, do kdy musí  být toho, či onoho dosaženo. Řídíme se pouze vlastním pocitem, že prezentujeme správné myšlenky a že projekt projekt neustále pokračuje v dostatečně rychlém tempu ke svému cíli.

V současné etapě je projekt zaměřen na vysvětlování těch nejzákladnějších myšlenek. Sice jsou v projektu uváděny i souvislosti s našimi životy, ale v této fázi projekt předpokládá, že si každý najde sám způsob, jak dané myšlenky využije ve svém života. Projekt je v současnosti tvořen především přednáškami a citáty. Přednášky slouží k podrobnému popisu základních témat. A citáty se naopak zaměřuji na jednu poměrně úzce zaměřenou myšlenku a na uvedení základních úhlů pohledu k jejímu vnímání. Přednášky jsou tedy podkladem k postupnému budování velmi širokých základů chápání světa a jsou určeny k opakovanému čtení či sledování. Citáty se naopak zabývají velmi konkrétními otázkami, které považujeme za aktuální a podstatné. Přednášky tedy vyžadují vaší pozornost po delší dobu a citát si můžete přečíst během chviličky. Proto se přednášky s citáty vhodně doplňují a doporučujeme se střídavě zabývat přednáškami i citáty.

Pokud ovšem chcete, aby měly prezentované myšlenky nějaký vliv na váš život, tak si musíte nejdřív ověřit, zda jsou pro vás prezentované myšlenky hodnotné a zda je projekt Poznávání podstaty důvěryhodným zdrojem informací. Proto vám doporučuji, abyste si vybrali několik málo myšlenek, které vás zaujmou a prostě otestujte jejich hodnotu ve vašem životě. Pokud uznáte, že pro vás tyto myšlenky nejsou přínosné, tak vám asi projekt život nezlepší. Pokud ovšem usoudíte, že na myšlenkách něco je a vám informace pomáhají, tak má jistě smysl projekt sledovat pečlivě :-).

Pokud budete nám budete chtít poskytnou zpětnou vazbu tak se ničeho nebojte a napište nám na mail

Váš Ondřej Kovanda (Diskutér), duchovní otec projektu