Jak projekt funguje?

Kdy a kde budou zveřejňovány novinky?

Každý čtvrtek v 0:00 bude zveřejněn nový citát! Citát bude zveřejněn na internetových stránkách, na Twitteru a na Facebooku.

Kromě citátů budou nahodile vznikat další stránky v rámci webu a snad budou přibývat i reference od vás 😊. Veškeré novinky budou zveřejněny na úvodní stránce webu, na Facebooku, Instagramu i na Twitteru. 


Kde projekt frčí?

Internetové stránky www.poznavani-podstaty.cz - internetové stránky jsou základnou projektu projektu Poznávání podstaty. Na těchto stránkách najdete vše! Můžete se zde seznámit s citáty, s přednáškami, s referencemi, s aktualitami, najdete zde doplňkové informaci a máte zde možnost i diskutovat.

YouTube kanál Poznávání podstaty - YouTube slouží ke zveřejňování videí projektu Poznávání podstaty. Tato videa se v současnosti týkají přednášek. Videa můžete shlédnout buď přes odkaz na začátku toho odstavce nebo přes odkazy u jednotlivých přednášek.

Facebooková stránka Poznávání podstaty - Facebook slouží především ke zveřejňování citátu a dalších novinek. Jeho hlavním úkolem je tedy také především zveřejňování novinek a citátů. Na Facebooku se navíc můžeme zapojit i do diskuze.

Instagramová stránka Poznávání podstaty - Instagram plní obdobné úkoly jako Facebook a Twitter. Jeho hlavním úkolem je tedy také především zveřejňování novinek a citátů.

Twitter Poznávání podstaty - Twitter má obdobný úkol jako Facebook a Instagram. Jeho hlavním úkolem je tedy také především zveřejňování novinek a citátů.


Kdo projekt vytváří?

Ondřej Kovanda (Diskutér) - duchovní otec projektu od první myšlenky na vznik projektu (leden roku 2021). Co ten se toho už natrápil a navztekal, že se ty myšlenky snad nadají zformulovat... Ale stále tu je 😊! Diskutér by rád alespoň trošku rozuměl všemu. Pokud budete číst nějaký text, tak obsahovou část zformulovat nejspíš právě on. Připomínky, tedy můžete směle adresovat na něj 😊.

Nikola Kovandová (Zvídavá) - nedocenitelná podpora Diskutéra od samých začátků projektu. K projektu se Zvídavá oficiálně přidala v březnu roku 2022. Úkoly zvídavé spočívají především v kontrole gramatiky, pomoci při správě sociálních sítích a v podpoře Diskutéra, když se těžko hledat motivace 😊.

Každý z vás - každý, kdo dá projektu šanci a každý kdo se seznámí s myšlenkami se stává součástí projektu Poznávání podstaty. Pokud vám nějaká myšlenka rozšíří obzor, pokud dospějete k závěru, že je pro vás určitá myšlenka užitečná, tak tím tuto myšlenku šíříte do světa. Součástí projektu se ale stáváte i tak, že mě upozorníte na nějakou nepřesnost, což je cestou k posouvání kvality prezentovaných myšlenek. A součástí projektu se stáváte i díky pozitivní zpětné vazbě, protože ta nám dávám energii k další práci 😊. Pokud ovšem budete volit mezi upřímnou a příjemnou zpětnou vazbou, tak zvolte tu upřímnou a konstruktivní 😊.