Zásady projektu

Zde jsou uvedeny ty nejzásadnější myšlenky, ze kterými se projekt Poznávání podstaty řídí. Myšlenky jsou prezentovány formou citací.  Tyto myšlenky jsou také spolu se všemi dalšími citacemi uvedeny v záložce Citáty v menu tohoto webu. Pro jednotlivé uvedené myšlenky budou postupně vznikat samostatné stránky . Na těchto stránkách bude uvedeno několik dalších bodů kontextu (souvislostí) a tam bude umístěna diskuze, kde budete moci jednotlivé myšleny rozvíjet do větších podrobností.

Pokud navíc o určité myšlence vytvořím přednášku, nebo článek, tak k dané myšlence přidám i tento odkaz.

A ještě upozornění na závěr. Uvedené myšlenky považuji za opravdu hlubokomyslné, proto si nemyslím, že by bylo reálné je pochopit v nejširších souvislostech na jedno přečtení. Pro začátek vám doporučuji, abyste se seznámili se všemi dostupnými přednáškami a s dalšími podklady projektu Poznává podstaty. Následovně si na uvedené myšlenky zkuste čas od času vzpomenout v běžném životě a ověřte si, zda jsou přínosné. Možná vás překvapí v kolika možných souvislostech tyto myšlenky budou dávat smysl. No a posledním dílkem do skládačky je diskuze o myšlenkách s ostatními. Pouze díky konstruktivní diskuzi jsme totiž schopni pochopit i ty úhly pohledu, které by nás normálně ani nenapadly.

Váš Ondřej Kovanda (Diskutér), duchovní otec projektu  


"Největší otázka současnosti zní: Je tu člověk pro společnost, nebo společnost pro člověka?"

Ondřej Kovanda (Diskutér)

Souvislosti + diskuze


"Co to vlastně jen ten oprávněný veřejný zájem?"

Ondřej Kovanda (Diskutér)


"Lež potřebuje při střetu s pravdou skutečně skvělého advokáta" 

Ondřej Kovanda (Diskutér)

Souvislosti + diskuze  


"Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku, a padne nám do klína jako zralé ovoce"

Vladimir Iljič Uljanov (Lenin)

Souvislosti + diskuze 


"Společný příběh je základem přátelství, komunikace, ale i davové nenávisti"

Ondřej Kovanda (Diskutér)

Souvislosti + diskuze


"Přirozené chování můžeme často upravit pouhou změnou úhlu pohledu"

Ondřej Kovanda (Diskutér)


"Podstata člověka a jeho přirozenost jsou celkem pevně dané. S přirozeným chováním, které z nich vychází již ale pracovat můžeme." 

Ondřej Kovanda (Diskutér)


"Vím, že nic nevím"

Sokrates


"Nadvláda formy nad myšlenkou značí úpadek"

Ondřej Kovanda (Diskutér)

Souvislosti + diskuze


"Važme si toho, co máme! Mějme ovšem otevřené oči a bojujme za morálku!"

Ondřej Kovanda (Dikustér)