"Nadvláda formy nad myšlenkou značí úpadek"

23.06.2022

Citát 14, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Každá informace, každá věc, ale i každý člověk má formu a také myšlenku.
  2. Formou je to, jak ta dané věc, nebo osoba působí na druhé. Formou je především onen známý 1. dojem. Kvalitu formy hodnotíme od krásy, přes průměr až po odpor. Na základě historických zkušeností se nám vyvinul instinkt, který je založený na hodnocení nespočtu nenápadných znaků, které se našim předkům historicky buď osvědčily, nebo vymstily. Lidé ovšem nejsou hloupí, pochopily moc formy a naučily se zdokonalovat ony znaky, na základě, kterých si o nás ostatní tvoří 1. dojem. Tento přístup je sice snadný, ale je povrchní.
  3. Myšlenkou je jednoduše řečeno kvalita. U člověka jsou myšlenkami vzdělání, kritické myšlení, hodnoty, nadhled, samostatnost a především morálka. U věcí to je užitečnost, potřebnost, kvalita zpracování a udržitelná výroba. A u informací pak potřebnost, pravdivost a slušnost (toto tuším tvrdil již pan Werich, ale nepodařilo se mi to ověřit).
  4. V dnešním světě je obrovský přetlak podnětů, kterým se můžeme věnovat. Proto musíme dbát na dostatečnou formu i myšlenku. Přesto bychom neměli nadřazovat to, jak působíme na ostatní nad to, jací ve skutečnosti jsme. Neměli bychom říkat to, co zní dobře místo toho, co si reálně myslíme (alespoň ne často 😊). A měli bychom hledat kvalitu a odmítat povrchnost.
  5. Upřednostňování formy a pokles kvality se prostě postupně projeví.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér