"Lidstvo je tu již tisíce let. Proto hledejme smysl života v tom, co tu může být i po nás"

30.06.2022

Citát 15, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Lidé tu jsou již nespočet generací. A toho dosáhli jedině tak, že si zajišťovali potomky, že prahli po zdokonalování svých schopností, že rozšiřovali sféru svého vlivu a že se naučili spolupracovat dřív, než se vzájemně povraždili 😊.
  2. Lidstvo tedy nemůže přežít, pokud by se většina lidí soustředila pouze na svůj život a na své pohodlí. Bez potomků, bez jejich rozvoje a bez rozvoje společnosti nečeká lidstvo žádná slavná budoucnost.
  3. Přirozeným smyslem života je tedy to, abychom si zajistili potomky, kterým pomůžeme, aby se stali samostatnými a schopnými. Následovně bychom se měli věnovat zvyšování kvality naší rodiny, našeho okolí a celé společnosti.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér