"Největší otázka současnosti zní: Je tu člověk pro společnost, nebo společnost pro člověka?"

07.04.2022

Citát 3, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Společnost vznikla za účelem zlepšení života lidí (dělba práce, synergie, podpora v těžkých časech, společná ochrana, ...). Dnes by snad již ani nebyl lidský život mimo společnost myslitelný. Proto je podpora společnosti samozřejmostí.
  2. Každá společnost ovšem řeší i zásadní otázku spravedlivosti, tedy to, zda je společnost přínosná pro všechny stejně a zda jí i všichni stejně podporují.
  3. Můžeme se ptát: Jsem já spokojený se svým místem ve společnosti? Jsem spokojený s úctou, kterou mi společnost prokazuje? Důvěřuji společnosti?
  4. Jak moc je má společnost přínosná pro mě a pro mé blízké? Co je tím pomyslným maximem, které jsem ještě ochotný pro společnost obětovat? Budu třeba ochotný pro společnost obětovat vlastní život ve zbytečné válce? Stojí mi za to? Jak se srovnám s tím, když budu k této oběti donucen?
  5. Do jaké míry má smysl podporovat společnost nad rámec průměrné podpory? Považuji zákony a různá nařízení za přínosné? Pokud ostatní budou na podporu kašlat a pokud budou ostatní zákony porušovat, co udělám já?
  6. Co mohu udělat já pro to, aby pro mě byla společnost důvěryhodnější a stálo mi za to ji podporovat více?
  7. Jaké mám návrhy na zajištění spravedlivé společnosti?
  8. Toho, kdo dokáže vytvořit spravedlivou a funkční společnost podpořím ve snaze o získání Nobelovy ceny za mír.