"Byl to krutý génius, kdo první dokázal přimět druhé, aby více usilovali o dosahování jeho cílů, než o naplnění vlastního života"

14.04.2022

Citát 4, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Naplněný život je takový, kterého na jeho konci nelitujeme. A právě prožití naplněného života by mělo být naší největší tužbou.
  2. Obecně řečeno je naplněný život spjatý se seberozvojem, s dobře fungující rodinou, se správnou výchovou dětí, s dobrými vztahy s naším okolím a se snahou, aby na nás jednou ostatní vzpomínali v dobrém a s úctou.
  3. To, zda máme naplněný život hlídá náš pud sebezáchovy a pokud on není spokojený, tak nás trápí úzkostmi a dalšími nepříjemnými pocity (tomuto tématu se věnuje většina dosavadních přednášek projektu Poznávání podstaty).
  4. Je lákavé motivovat druhé různými cetkami v podobě peněz, luxusu a předstíraného respektu, aby zapomínali na to, co tvoří podstatu jejich naplněného života a aby nám za ty bezcenné odměny pomáhali na vlastní úkor. Uvědomme si ale, že pokud druhé tlačíme k tomu, aby byli našimi sluhy, tak je tím odsuzujeme k prázdnému životu bez vnitřního naplnění.
  5. Zamysleme se nad tím, kolik z činností, které běžně děláme je smysluplných z pohledu našeho celého života a kolik z nich je pro nás vlastně nepřínosných! Nebo snad chceme život pouze prožít, jako pomocníci druhých?! Nechceme snad po sobě zanechat nějaký odkaz?