"Veškeré naše znalosti jsou pouhými předsudky"

31.03.2022

Citát 2, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. To, co nazýváme znalostmi jsou pouhé závěry z opakovaných pozorování, ze zkušeností, z našeho vnímání světa, nebo to jsou převzaté informace od druhých. V každém případě si nemůžeme být nikdy jisti, že se jedná o absolutní pravdu.
  2. Předsudky mají v našich životech podobnou roli jako pravda. Úkolem obojího je poznání světa, abychom mohli dělat správná rozhodnutí a abychom dokázali odhadnout budoucnost. Pokud jsou tedy naše znalosti nepřesné, tak děláme chybná rozhodnutí.
  3. Naše znalosti mají podobný charakter, jako předsudky k národům, národnostním menšinám, různým povoláním, atd. Znalosti a předsudky tedy mohou být velmi výstižné, převážně trefné, ale i zcela mimo mísu, nebo zastaralé.
  4. Kvalitu našich znalosti bereme s rezervou, vnímejme pokorně připomínky druhých a buďme si vědomi toho, že naše znalosti nejsou absolutní (více k tématu v přednášce o pravdě)