" Lež potřebuje při střetu s pravdou skutečně skvělého advokáta"

24.03.2022

Citát 1, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Lež nemá bez pravdy dostatečné schopného soupeře
  2. Neúplná pravda bývá převlečenou lží
  3. Při konfrontaci s pravdou bývá nedokonalost lži patrná
  4. Velmi schopný obhájce dokáže úspěšně hájit i lež
  5. Lhát je obtížnější než mluvit pravdu. Proto máme často při boji se lží za soupeře inteligentnější oponenty, kterým lež vyhovuje
  6. Pokud má lež skvělého obhájce, tak nemusí být ani pravda všem zřejmá
  7. Pravda je v reálném svět nedosažitelná, proto má význam i pokorné hájení pravdičky (pojem pravdička je vysvětlen v přednášce o pravdě)