Poděkování a doplnění - Přednáška č. 5.1

10.03.2022

Zdravím vás lidičky,

já jsem Diskutér, a právě sledujete krátké bonusové "videiko", které jsem natočil, jako reakci na dění kolem úvodních 5-ti přednášek projektu Poznávání. "Videjko" má číslo 5.1 je to tedy vložené video mezi díly 5 a 6 😊 .


Odkaz na přednášku ve formě videa na YouTube - zde


V první řadě vám moc děkuji, za zájem o projekt. Přiznám se, že mě zájem a ohlasy mile překvapily a utvrdily v názoru, že má projekt smysl a že vynaložená práce není zbytečná. Chci tvořit taková videa, která pro vás budou skutečně přínosná. Proto vás znovu žádám o větší zpětnou vazbu. Nejvíce mě zajímá důvod, proč má úvodní video několikanásobně vyšší počet diváků, než ta ostatní. Nevím, zda to je nesouhlasem s názory, nedostatkem vašeho času, nekvalitou zpracování, náročností videií, nezájmem o dané téma, nebo něčím jiným. Vaše názory mi opravdu hodně pomohou. Ještě jednou vám moc děkuji za projevený zájem a budu velmi rád za jakékoliv komentáře. Jak řekl Bill Gates - úspěch je mizerný učitel, proto mi udělají radost i kritické zpětné vazby, pokud budou k věci a konkrétní.

Dále neskutečně moc děkuji své manželce a rodině za obrovskou podporu, protože by projekt bez nich projekt prostě nevznikl. Moc vám děkuji, moji drazí 😊.

A nyní mám v rukávu několik připomínek a upřesnění k úvodním 5-ti videím projektu:

  1. První tři videa jsou úvodní a kvalita přednesu je slabší. I tak ale mají tato videa v projektu důležitý význam, proto doporučuji se na ně mrknout. Pokud si ale chcete na projekt udělat nejdříve názor, tak dejte šanci 4. videu (Lidská přirozenost), nebo některému pozdějšímu. Tato videa jsou již poutavější a konkrétnější. Z mého pohledu jsou ovšem nejzajímavější přednášky na téma Smysl života, úvodní díl toho tématu je přednáškou č.7. Toto video již je okamžitě uplatnitelné v životě každého z vás. Video o smyslu života jsem chtěl zařadit podstatně později, až představím více témat, ze kterých smysl života vychází. Nedávno mi ale došlo, že pro některé z vás může být vyznění mých počátečních přednášek, kde doporučuji, abyste mějte děti a hezky se o ně starali depresivní, protože prostě takové karty v ruce nedržíte. Je skutečně jedno, jestli vám příroda neumožnila mít děti ze zdravotního hlediska, jste v pokročilém věku, zlomilo vás něco jiného, nebo vás prostě opačné pohlaví zase tak moc nerajcuje. Potomci jsou fajn, ale musíme vařit s tím, co máme k dispozici a vždy se dá vymyslet něco smysluplného, čemu zasvětit život J.
  2. Videi se snažím podávat informace v širších souvislostech a chci vytvářet základy poznání pro pozdější názory, které se budou týkat současného světa. Spousta lidí komentuje stávající situaci ve světě, ale dle mého názoru nemohou být i ty sebelepší myšlenky správně pochopeny, natož uplatněny a šířeny bez znalosti základů. Proto jsem se vydal delší a složitější cestou, která sice může místy na někoho působit až nudně, ale díky tomu má projekt potenciál skutečně něco reálně změnit. Já to prostě to beru od podlahy, aby byl projekt kvalitní. Možná později natočím kratší videa, s jednoduššími formulacemi a obrázky, ale zatím na to nemám čas J. Význam videí ze začátku projektu spočívá v lepším pochopení světa, ale také v lepším pochopení sebe sama a pohnutek ostatních. Žiji v naději, že už toto samo o sobě napomůže ke zlepšení mezilidských vztahu. A to díky pochopení a toleranci.
  3. Asi není reálné, aby vám vše bylo jasné na první poslech. Mě trvalo spoustu let, než jsem dospěl k těm názorům, které se snažím prezentovat během několika málo hodin. Pokud vás názory zajímají, dejte tomu čas a nastartujte svoji trpělivost J.
  4. Tuto připomínku považuji pro začátek projektu za velmi důležitou, protože byste si bez ní mohli chybně vykládat některá má tvrzení. Počáteční videa mají za cíl ukázat ty "nejzákladovatější" základy fungování světa. V mém pojetí je základem hmota, která se postupně seskupovala a tak vznikaly stále složitější organizmy. City, mysl a inteligence byly tedy až reakcí na vznikající potřeby zvyšovat efektivitu a umožnit spolupráci s ostatními. Tím, že je to až reakce na základní stav, tak se těmto tématům budu věnovat až později.
  5. Tím, že popisuji podstatu a základní principy, tak jsou některé uváděné názory na fungování lidí a světa dosti hrubé. Upozorňuji, že tyto principy nejsou mými názory na správné chování. Uváděné principy jsou pouze základy, které jsou v každém z nás a které našim předkům umožnili přežívat. Díky vývoji si ale myslím, že se dnes již někdy můžeme chovat lépe než je naše přirozenost. Zde mám na mysli především uváděný názor na to, že si každý z nás snaží zajistit maximální počet potomku s co největším množstvím partneru. Ano asi by tento přístup vedl k zajištění více generací našich potomků, ale jaký život by asi tito potomci a partneři měli? Myslím si, že moc kvalitní ne. Dnes ale máme více jiných dobrých možnosti, jak se ve světě neztratit. Já osobně vyznávám přístup ve věrnosti jednomu partnerovi, v budování vzájemné důvěry a v kvalitní podpoře těch pár společných potomků, kteří po nás jednou převezmou štafetu. Uváděné základní principy tedy nejsou doporučením, nebo obhajobou dané přirozeného chování, ale spíš podkladem k jeho pochopení.
  6. Ideálním cílem projektu není to, abyste si řekli, že jsem buď šílenec, nebo že na mých názorech něco je. Tímto sice můžete začít, ale projekt je koncipován tak, abyste si na některé informace vzpomněli, když budete řešit nějakou vyhrocenou situaci, když se budete snažit někoho pochopit, nebo když si budete chtít stanovit životní cíle, či hodnoty. Cílem projektu je převést názory a poznatky do vašeho reálného života. Tedy alespoň v případě, že s názoru budete souhlasit. Zpočátku tedy vůbec není třeba pochytit vše, ale spíš mít o názorech povědomí a ověřit si v příhodné situaci jejich platnost. Až pak si myslím, že má smysl se pokoušet pochopit myšlenky hlouběji. Jak se říká opakování matka moudrosti 😊 .

A to je vše lidičky! Ještě jednou vám velmi děkuji za přízeň a budu moc rád za komentáře k videím. Doufám, že pro vás budou videa i nadále přínosná a že se budeme pravidelně setkávat 😊. A ještě jednou obrovský dík skládám i mé manželce a rodině.

Budu se na vás těšit u dalšího dílu pořadu, kterým bude téma Podstata člověka v rámci tematického okruhu Člověk.

Mějte se krásně

váš Diskutér