Vyhodnocení 1. ročníku, souvislosti, plány, změny - přednáška č. 17.1

24.03.2022

Zdravím vás lidičky,

já jsem Diskutér a vítám vás u přednášky č.17.1 projektu Poznávání.

Dnes se zaměříme na vyhodnocení 1. ročníku projektu Poznávání, na doplňkové informace ke zveřejněným přednáškám, na výhled do budoucna a na ohlášení úprav projektu.

Nejdříve si zopakujme lehce ambiciózní cíl projektu, kterým je: Drobná úprava světa, aby se nám tu žilo lépe.


Odkaz na přednášku ve formě videa na YouTube - zde


Na úvod děkuji vám všem, kteří jste se nějakým způsobem o projektu dozvěděli a dali jste mu alespoň šanci. Projekt není nijak masově propagovaný a nechci nikoho nutit, aby přemýšlel o prezentovaných myšlenkách. Proto se většina z váš o projektu dozvěděla pravděpodobně tak, že máme otázky, na které aktivně hledáte odpovědi. A právě toto je podle mě ta správná cesta, jak nakládat se svým životem a jak se rozvíjet. Za tento přístup máte moji ohromnou úctu! Stejně tak jsem si vědom toho, že jsem vás během prvního ročníku projektu zahltil obrovským množstvím myšlenek a informací. A kromě toho si uvědomuji, že rozhodně ani není snadné alespoň část z toho pochopit do hloubky a aplikovat ve svém životě. Pokud jste dokázali překousnout i tyto překážky a pokud předkládané myšlenky i kriticky zvažujete, tak je to pro mě známkou vaší osobní velikosti.

Všem vám tedy velmi děkuji a také gratuluji! Jste dobří!

Nyní ještě pro úplnost upozorňuji, že veškeré odkazy na internetové adresy, o kterých budu mluvit v této přednášce naleznete v popisku tohoto videa. V přednáškách tedy odkazy zmiňovat nebudu, protože byste si je stejně nepamatovali.

Nyní se dostáváme k vyhodnocení 1. ročníku projektu Poznávání

Projekt Poznávání funguje už přes rok. Leccos se za tu dobu v projektu změnilo. Myslím si, že dobrým příkladem proměny projektu je zvýšení kvalita formy přednášek. Pro mě je ale zásadní obsah přednášek, tedy kvalita prezentovaných myšlenek. A v této oblasti mě potěšila vaše pozitivní zpětná vazba a to, že jsem já sám s obsahem spokojený. Proto z mého pohledu projektu obstál a vybojoval si své místo na slunci.

A teď se dostáváme k tomu, kde má projekt ještě rezervy. Forma přednášek se sice od začátku zlepšila, ale třeba do kvality televizních pořadů má stále daleko. Proto bude zlepšení formy výhledově jedním z hlavní úkolů projektu. Další rozšíření projektu a vaše chuť pochopit myšlenky je hold s kvalitou formy pevně svázaná.

Další zásadní výzvou pro projekt je předkládat myšlenky tak, aby byly snadno pochopitelné a využitelné. Ačkoliv považuji přednášky díky popisu širokých souvislostí za opravdu přínosné, tak si jsem vědom toho, že se jedná o mnoho myšlenek, které jsou asi obtížně pochopitelné. Navíc jsou přednášky i poměrně dlouhé a po půl hodině už asi moc z vás příliš nevnímá. Přednášky jsou tedy podle mě vhodné k opakovanému poslechu, ale jsou náročnějším zdrojem myšlenek. Proto nemohou být přednášky jedinou formou prezentace myšlenek.

 1. Myslím si, že základem každé společnosti jsou lidé, kteří ji tvoří. A právě kvalita těchto lidí podstatně určuje i kvalitu a konkurenceschopnosti dané společnosti. V ideálním případě budou společnost tvořit lidé rozumní, vzdělaní, pracovití, schopní a odhodláni společnost podporovat. V nezdravé společnosti budou zakomplexovaní, líní, omezení, sobečtí a podlí lidé, kteří myslí pouze na svůj prospěch a kteří společnost podpoří pouze z donucení. Ve skutečném světě je samozřejmě každá společnosti tvořena lidmi velmi kvalitními a i těmi, kteří mají velký prostor ke zlepšení. Já vidím cestu ke zlepšení světa právě tak, že se rozšíří řady těch lidí, kteří se snaží být dobrými, schopnými a kterým záleží na ostatních i na zdraví celé společnosti.
 2. Naváži na předchozí bod, kdy jsem zmínil, že by mělo být ve společnosti více dobrých lidí. Podle mě je pro dobrého člověka základem urovnaný život a samostatnost. Až poté má dle mého názoru smysl, aby se člověk zabýval vyššími ideály, aby se snažil být vzorem pro druhé a aby usiloval o podporu ostatních. A právě ke zmíněným cílům v podobě urovnaného života a samostatnosti jsem směřoval přednášky 1. ročníku projektu Poznávání. V podstatě všechny přednášky 1. ročníku projektu směřovaly k tomu, abychom mohli posoudit, zda jsme spokojení se svým životem, zda s ním správně nakládáme, zda jsme hodnotnými členy společnosti a zda nejsou některé konflikty v našich životech zbytečné. Pevně doufám, že jsem poskytl i dost vodítek k tomu, jak případně můžeme zjednat nápravu. Z dosavadních přednášek vyzdvihnu především ty o smyslu života, protože právě to, zda náš život směřujeme k nějakému smysluplnému cíli považuji za to nejzásadnější.
 3. Když se s odstupem času podívám na přednášky 1. ročníku projektu Poznávání, tak si stále myslím, že se mi podařilo vystihnout spoustu přínosných myšlenek. V přednáškách jsou ale pouhá slova a ty každý z nás vnímáme jinak, protože každý máme jiný světonázor. Proto nestačí, abychom se s určitými myšlenkami seznámili. My je musíme prožívat! Představme si, že nám nějaký výborný řečník bude popisovat, jaké to je se s někým líbat. Jistě chápeme, že toto nejde slovy popsat a že si tuto činnost musíme vyzkoušet, abychom jí dokázali vnímat reálně. A stejné to je kupodivu i s myšlenkami z projektu Poznávání. V přednáškách používám pojmy jako pud sebezáchovy, nesmrtelnost genu, nesmrtelnost myšlenky, energie atd. Já tyto pojmy používám, jelikož ve stručnosti vystihují podstatu myšlenek bez významného zkreslení. Já mám všechny tyto pojmy spojeny s velmi rozsáhlými souvislostmi, a především pod nimi vnímám i konkrétní činností a názorové postoje v mém životě. V přednáškách popisuji životní cíl v podobě nesmrtelnosti genu jako snahu o to mí schopné, konkurenceschopné a geneticky kvalitní potomky. Tato formulace je fajn a opravdu toho vystihuje dost, ale co to vlastně znamená v našich životech?
 4. Pro mě to znamená, že ze sebe nejdříve musíme udělat nejlepšího možného člověka, abychom následovně byli zajímaví pro žádoucího partnera. Proto bychom se měli ve škole učit, měli bychom sportovat a měli bychom být i aktivní ve společnosti. Tímto krokem jdeme naproti genetické kvalitě našich dětí a současně zajistíme rodině dobré zázemí a kvalitní návyky. A ty kvalitní návyky se zázemím zase pro změnu představují kvalitně uloženou energie.

  Pokud už děti máme, tak pro mě nesmrtelnost genu znamená, že je musíme nejdřív, co nejlépe poznat, abychom je mohli vhodně podporovat. Proto pod nesmrtelnosti genu chápu hraní si s dětmi, pomoc při řešení jejich trápení, rozvoj jejich zručnosti, samostatnosti, morálky, zajišťování spousty podnětů ale i budování jejich vztahu ke společnosti. A abychom toto dělali správně, tak musíme nejdříve vědět, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, zda jsou introverty nebo extroverty atd. Prostě asi bude každé dítě vyžadovat trošku jiný přístup. V jednu chvíli tedy nesmrtelnost genu muže nabývat formy bezstarostné hry na schovávanou a o chvíli později budeme dítku ukládat nějaký úkol, který je pro něj třeba i nepříjemný, ale který podpoří jeho samostatnost.

  Nesmrtelnost genu pro mě ovšem znamená i péči o vztah s partnerem a snahu o zajištění přátelského, důvěrného a bezpečného prostředí v rodině. Rozpadlá rodina prostě pro děti není tím nejlepším prostředím, takže i otázky typu "Jak jsi se dneska měla?" nebo "S čím ti mohu pomoci?" souvisí s cílem nesmrtelnosti genu.

  Já tedy cíl nesmrtelnosti genu chápu tak, že budeme dělat to, co s největší pravděpodobností povede k tomu, aby se naše děti v životě neztratily, aby byly lepší, než jsme my sami a abychom se jednou mohli těšit z úžasných vnoučat. To, že se budeme snažit, aby děti dosáhly svého maxima ovšem neznamená, že se nám zhroutí svět, pokud se tato naše touha nenaplní. Jde o to, abychom dětem nabídli vhodné podmínky. Zbytek už bude na nich, protože to ony jsou zodpovědné za svůj život!

 5. Některé prezentované myšlenky v projektu vám světonázor rozšíří hned. Pak se ale jistě setkáte i s myšlenkami, se kterými souhlasit nebudete, nebo které vám přijdou nepodstatné. Jsou 2 základní varianty, proč s myšlenkami nebudete souhlasit nebo proč vám přijdou nepodstatné.

  1. varianta spočívá v mé nešikovné formulaci myšlenek, v tom, že se prostě mýlím, nebo že jsme jako lidí velmi odlišní, a to co může platit pro mě nemusí platit pro vás. V těchto případech mě, prosím, na rozpor upozorněte, ať jej mohu opravit. Anebo jednoduše pusťte tyto myšlenky z hlavy.

  2. varianta spočívá v tom, že si z určitých myšlenek vytvoříme rozdílné závěry, protože vnímáme různě široké souvislosti. Uvedu to na příkladu. Představme si, že nás něco bolí. Protože jsme svědomití, tak si na internetu podle příznaků najdete pravděpodobné diagnózy. Pak jdeme za doktorem a on kupodivu určí jinou a podstatně nudnější diagnózu, než kterou nám určil internet. Ano, můžeme doktorovi říct, že by měl vrátit diplom, protože tomu vůbec nerozumí. Přesto bychom ale raději měli mít na paměti, že má doktor podstatně více znalostí a zkušeností než my a že vnímá mnohem více souvislostí. Kdyby bylo určování diagnóz snadné, tak by se přeci nevrhali nadějní mladí lidé na složité studium medicíny. Ano, doktor se může mýlit, ale nám se to stane mnohem pravděpodobněji.

  Souvislosti jsou tedy velmi významné a pokud je neznáme, tak si můžeme vykládat podněty chybně. Nepodceňujme tedy souvislosti a pokud něco nechápeme, tak se na to zkusme podívat z jiného úhlu!

A čemu by se mohl projekt věnovat v budoucnu?

V projektu jsem zveřejnil opravdu nepatrnou část z toho, o čem bych rád mluvil. V současnosti mám v plánu zpracovat následující tematické okruhy a k nim příslušející témata:

Tematický okruh Člověk a v rámci něj témata: složky a nástroje pudu sebezáchovy, tedy (emoce, efektivita, konkurenceschopnost, sobectví, hamižnost, potřeba přežít, hlad po sociálním postavení, potřeba sociálních vazeb, touha po jistotách, bolest a soucit), dále témata naplněný život, svobodná vůle, vnitřní síla, osobní odpovědnost, motivace, morálka, láska, majetek, kvalita návyků, genetická kvalita, výchova potomků, hodnota života, životní fáze, smrt a takovými vrcholnými tématy z tematického okruhu člověk pro mě jsou podstata muže, podstata ženy a výběr partnera

Tematický okruh Společnost a v rámci něj témata: podstata společnosti, důvod vzniku společnosti, přínosnost společnost, určení hodnoty společnosti, válka, mír, důvody spolupráce, etika, vzdělávání, dělba práce, dělba zodpovědnosti, dělba bohatství, základy ekonomie, peníze, důvody k sebeomezování, sebeobětování, právo, společenské normy, trestání přestupků, zásady udržitelné společnosti, nástroje k udržení společnosti, vězňovo dilema - přístup ke společnosti, náboženství, myšlenka vs. realizace

Tematický okruh Komunikace a v rámci něj témata: historie komunikace, nástroje komunikace, přesnost komunikace, formy komunikace, účel komunikace

Tematický okruh Manipulace a v rámci něj témata: definice manipulace, nástroje manipulace, formy manipulace, účely manipulace

Tematický okruh Mocné pojmy a v rámci něj témata: systém, důvěra, střety systémů, setrvačnost, 2. nejlepší možnost, nejslabší článek řetězu, myšlenka vs. forma, inteligence vs. moudrost, ideály, spravedlnost, vyšší dobro, detaily, krása

Přednášky jsou ovšem pouze jedním ze způsobů, jak prezentovat myšlenky. Navíc jsem již uvedl, že je tato forma vhodná pouze pro omezenou část populace. Proto bych rád v budoucnu rozšířil projekt například o krátké prezentace s obrázky. Dále bych rád vytvořil krátký seznam těch nejzásadnějších doporučení pro jednotlivá témata. Za nezbytnou považuji i diskuzi, takže se nabízí realizovat osobní prezentace a besedy. Dále bych rád vytvořil i prezentace a přednášky, které by měly vhodnou formu pro děti a pro mládež. A takovým mým osobním přáním je vydat přednášky v knižní podobě. Mé plány tedy nejsou skromné 😊. Uvidíme, co z toho se podaří uvést v život.

Projekt se ovšem musí rozvíjet postupně a nyní je aktuální fáze postupného popisu základních témat. Pro to ostatní prozatím nenazrál čas.

A nyní si představíme to, jak se projekt od teď změní

 1. Projekt mění svůj název! Projekt se od teď nově jmenuje Poznávání podstaty! Ke slovu Poznávání tedy nově přibývá slovo podstaty. Mohl bych dlouze rozebírat, proč jsem k této změně přistoupil, ale bylo by to asi zbytečné. Jednoduše řečeno by nový název projektu mělo být snazší vyhledat na internetu.

  Změna názvu projektu má vliv i na několik doposud zveřejněných informací. Zaprvé má projekt novou mailovou adresu. Tato adresa by již měla být aktualizována na všech místech, která na ni odkazují. A zadruhé je název projektu uváděn ve všech přednáškách. Název projektu je prozatím aktualizovaný pouze v části video přednášek, ale postupně chci udělat nové verze přednášek a v rámci toho aktualizuji i název projektu. Aktualizace a přetočení přednášek ale nějakou dobu potrvá 😊.

 2. Změní se forma prezentace myšlenek! Přednášky považuji za vhodný základ projektu Poznávání podstaty. Přednášky jsou ovšem příliš náročné na tvorbu, na pochopení a potažmo i na začlenění té spousty myšlenek do vlastního života. Navíc by trvalo mnoho let, než bychom se v přednáškách prokousali základy a než bychom se se dostali k pokročilejším myšlenkám, které jsou bližší našim každodenním problémům. No, a navíc se zdá, že jsou přednášky pro většinu lidí příliš složité a obsáhlé, takže pro ně nejsou zajímavé. A z toho vyplývá, že přednášky nemohou být jedinou formou prezentace myšlenek. Proto jsem se rozhodl, že bude pro každý ročník projektu Poznávání podstaty vyhlášena takovou forma prezentace myšlenek, kterou budu považovat za nejvhodnější. První ročník byl tedy ve znamení přednášek a uvidíme, čím se budou vyznačovat další ročníky.
 3. V návaznosti na předchozí bod stanovuji, že myšlenky v rámci druhého ročníku projektu budou ve znamení ... Citátů. Citáty jsou vlastně takovým opakem přednášek, čím se s přednáškami vhodně doplňují. V přednáškách jsem prezentoval velké množství informací a snažil jsem se obsáhle popsat souvislosti a myšlenkové pochody. A protože jsem chtěl, abyste měli možnost předkládané myšlenkové pochody kriticky zvážit, tak na sebe musely přednášky navazovat. Právě kvůli návaznosti a obsáhlosti vznikly přednášky na pouhý nepatrný zlomek témat, která chci popsat. Přednášky stačilo poslouchat a nebylo zcela nutné o myšlenkách více přemýšlet. Navíc byly přednášky zveřejňované s měsíčním odstupem. Myslím si, že už těch myšlenek bylo opravdu dost a že teď nastal čas na zvolnění. Proto budou ve druhém ročníku zveřejňovány citáty. Citáty obsahují jednu základní myšlenku a k té budu uvádět jako vodítko několik bodů souvislostí. Pokud budete chtít citáty pochopit více do hloubky, už o tom budete muset sami více přemýšlet. Nejpřínosnější způsob ovšem bude, pokud se aktivně zúčastníte diskuze k dané myšlence. Jako výhodu chápu i to, že na sebe jednotlivé citáty nemusí přímo navazovat, díky čemuž se dostaneme i k podstatně pokročilejším tématům. No, a protože si myslím, že vás citáty tolik nezahltím, tak budu nový citát zveřejňovat každý týden. Přesněji řečeno budu zveřejňovat nový citát každou půlnoc ze středy na čtvrtek.
 4. Nově budou základnou projektu Poznávání podstaty internetové stránky. Navíc vznikl i Twitterový účet projektu Poznávání podstaty. Doposud byl základnou pro projekt Poznávání podstaty kanál na YouTube a k tomu fungovala stránka na Facebooku. Oba tyto nástroje ovšem mají svá omezení, a proto jsou nyní novou základnou projektu internetové stránky. Na internetový stránkách je veškerý obsah projektu a najdete tam i odkazy na ostatní sítě, na kterých projekt také frčí. Na internetových stránkách například nově naleznete přednášky i v textové verzi.

  Dalo by se říct, že jsem posedlý souvislostmi, takže pokud popisují určité téma na více místech, tak se vždy snažím napsat nový úhel pohledu, abych zase odhalil trošku více ze svého světonázoru. Proto vám doporučuji na webu prozkoumat i záložku O projektu, kde popisuji poslání projektu opět v nových souvislostech. Záložku O projektu mám v úmyslu dále rozšiřovat.

  Hlavním úkolem Twitteru bude zveřejňování citátů a snad i jejich lepší šíření. Dále považuji Twitter s Facebookem za vhodné nástroje k ohlašování novinek a k diskuzi o myšlenkách. Pokud ovšem nejste příznivci sociálních sítí, tak naleznete přehled o nejnovějším obsahu i na úvodní stránce webu projektu PP. Pokud tedy budete sledovat některé z uvedených míst, tak vám nic neunikne.

 5. Projekt Poznávání podstaty má nově své logo! Logo se jmenuje Kruh poznávání podstaty a nyní jej vidíte na obrazovce. Logo symbolizuje proces poznávání podstaty, tedy poznávání světa. Přesnější popis loga výhledově zveřejním na webu projektu. Teď ale ta nejpodstatnější informace v souvislosti s logem. Logo vzniklo pouze díky tomu, že jedna fanynka projektu viděla můj amatérský návrh loga na kusu papíru a že mě na základě toho zkontaktovala s paní Markétou Pelikánovou, která je učitelkou multimediální tvorby na ZUŠ Ledeč nad Sázavou. A právě paní Markéta Pelikánová dala logu profesionální vzhled a vytvořila logo v digitální podobě. A to vše bezplatně. Oběma dámám moc děkuji!

 6. Projekt Poznávání podstaty má nově i své motto! Toto motto zní - Naplněný život, důvěryhodná společnost, budoucnost. Zmíněné motto stručně a výstižně popisuje cíle projektu Poznávání podstaty. Správným definováním cíle je půl práce hotovo. Teď již tedy zbývá pouze ta "formalitka", kterou je přeměnit motto v realitu 😊.

 7. A nakonec si nechávám bod, který je z mého pohledu nejlepší! Tímto vám oznamuji, že jsem přijal do projektu Poznávání podstaty novo posilu, jíž je Zvídavá. Přínos Zvídavé bude spočívat především v kontrole pravopisu, v pomoci se správou webových stránek a sociálních sítí, v kritickém zhodnocení zvažovaných myšlenek a v celkové pomoci, abych si našel čas na vytváření obsahu projektu. Podpora Zvídavé již byla nezbytná pro vznik samotného projektu a současně Zvídavá velmi pomohla i vzniku 1. ročníku projektu. Proto vím, že bude Zvídavá velmi přínosnou posilou. Tímto Tě Zvídavá oficiálně vítám v projektu Poznávání podstaty a děkuji Ti za přijetí nabídky 😊.

Protože je změn poměrně dost, tak si je ještě jednou shrneme. Projekt se nově jmenuje Poznávání podstaty. Pro každý ročník projektu bude nově vyhlášena určitá forma prezentace myšlenek. Druhý ročník, který je nyní aktuální, bude ve formě citátů. Citáty pro vás budou nejpřínosnější, pokud se osobně zapojíte do diskuze, protože to je nejlepší cesta k pochopení jednotlivých myšlenek v širších souvislostech a k získání zpětné vazby od ostatních. Novou základnou projektu budou webové stránky, na kterých naleznete veškerý obsah projektu. Novinky ovšem budou zveřejňovány i na Twitteru a na Facebooku, takže vám bude stačit sledovat tyto sociální sítě. Dále má projekt nově své logo, které se nazývá Kruh poznávání podstaty. A když už má projekt nově logo, tak má nově i své motto. No a poslední ohlášenou změnou v projektu je představení nové posily projektu, kterou je Zvídavá.

A to je vše lidičky! Nové přednášky prozatím vznikat nebudou. Pokud si ovšem občas znovu pustíte nějakou dřívější přednášku, tak věřím tomu, že v ní najdete opět něco nového. Místo nových přednášek se ale můžete těšit na citáty a na rozšířenou verzi projektu. Znovu připomínám, že pro vás citáty budou nejpřínosnější, pokud se zapojíte do diskuze a tam prezentujete svůj názor. Nyní vám tedy doporučuji prozkoumat web projektu. Zveřejňování novinek pak již budete moci sledovat na sociálních sítích.

Pokud se vám přednáška líbila, prosím o její sdílení, o sledování kanálu Poznávání podstaty na YouTube a o sledování Facebookového a Twitterového účtu projetu. Budu rád i za vaše komentáře k videím.

Mějte se krásně

váš Diskutér a vaše Zvídavá