Přednášky

Přednášky - Nadivoko

Přednášky Nadivoko jsou doplňkovým zdrojem informací v projektu Poznávání podstaty. Nováčkům doporučuji začít se základními přednáškami, které nalezneš také na této stránce. Přednášky Nadivoko vznikají kvůli potřebě prezentovat základní myšlenky zásadních témat při investici menšího množství energie a času. Z tohoto důvodu jsou přednášky pouze ve formě videa na YouTube, kanál Poznávání podstaty. Kvůli omezené přípravě v přednáškách nemusí zaznít vše podstatné a i forma přednášek  jeví sníženou kvalitu. Na druhou stranu nejsou tyto přednášky takové "lidštější". V těchto přednáškách by mělo zaznít mnoho podnětných myšlenek, které by měly být dále hodnoceny, rozvíjeny a aplikovány v rámci komunity projektu Poznávání podstaty.


Přednášky - základní

Základní přednášky jsou naprostým středobodem projektu Poznávání podstaty (zde začni). Přednášky jsou k dispozici ve formě videa na YouTube, kanál Poznávání podstaty. Dále jsou přednášky v textové formě na webu projektu. Každá přednáška je zaměřena na určité téma, které je v ní popsáno do hloubky. V přednáškách je také kladen velký důraz na souvislosti, protože bez nich je přínosnost myšlenek velmi omezená. Více o přednáškách - zde