"Udělejme si názor na zákony"

18.01.2024
Jak vnímám právo? A jak ho zlepšit?
Jak vnímám právo? A jak ho zlepšit?

Citát 71, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Klíčové souvislosti - část 1:

  1. Z mého pohledu mají právní předpisy vycházet ze zkušeností předchozích generací. Mají být tedy zdrojem moudrosti, ponaučení a pokroku. Mají být tedy především přínosné. Na jejich základě má docházet hlavně k budování a udržování vzájemné důvěry. Proto musí být smysluplné a spravedlivé. Nemělo by jich tedy být zbytečně moc a měli bychom cítit, že je jejich dodržování správné a potřebné. Mimo to by zákony měly pro každého platit stejně… Anebo neměly? Mělo by snad být významným, aktivním a důležitým lidem tolerováno více, protože hýbou světem a tím některá svá pochybení společnosti mnohonásobně vynahradí? Z mého pohledu je někdy nerovnost před zákonem opodstatněná... Stanovme si ale jasná pravidla, jak to má fungovat! 😊
  2. Já současný stav práva chápu takto… Zákonů je přehnaně moc a ani při enormní snaze je nelze všechny znát a současně žít normální život. O vyhovění všem zákonům ani nemluvím. Zákony tedy neznáme a běžně je porušujeme. Navíc se vymáhá jen nepatrná část porušení. A při soudních sporech se spíše hledí na formulaci zákona než na jeho poselství. Právní systém tedy slouží ke sbírání podkladů k tomu, aby byl každý potrestatelný. A naše reálné potrestání pak závisí buď na náhodě, nebo na libovůli osoby, která porušování zákona trestá. Z mého pohledu je toto příšerný stav!
  3. Podle mě je zákonů moc! A je zarážející, že okolnosti k jejich porušování nutí i dobré lidi, které to vnitřně trápí. Proto by, podle mě, měly zákony řešit jen ta zásadní témata. Požadovaným standardem by pak měla být ohleduplnost k ostatním, tedy morálka. A pro nás by měla být morálka jedním z hlavních kritérií při posuzování druhých… Jaký je tedy náš vztah k porušování zákona a jak v právu zlepšíme? 😊

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Ondřej Kovanda (Diskutér)