"Manželství má stále smysl"

26.01.2023

Citát 45, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Spolupráce se vzájemnou důvěrou umožňuje manželům překonat snad vše
Spolupráce se vzájemnou důvěrou umožňuje manželům překonat snad vše

Klíčové souvislosti:

  1. Z genetického hlediska by bylo ideální, abychom měli potomky s více partnery (z různorodých potomků vždy nějaký obstojí při změně podmínek). Kvůli tomu nás také zamilovanost opouští celkem brzy. V dnešní době ale již převažuje význam kvalitního zázemí, stability, důvěryhodnosti, pocitu jistoty a z toho vycházející kvality života.
  2. A právě manželství těm uvedeným bodům napomáhá. My lidé obecně toužíme po jistotách a pevný vztah je jednou z nejdůležitějších oblastí života. Z praktického pohledu berme manželství především jako pevný bod v životě, stabilnější zázemí pro rodinu a prostředek k vyjasnění vzájemných očekávání od vztahu. Kromě toho se ovšem jedná o velmi důležité prokázání vzájemného respektu a o potvrzení toho, že ač oba partneři přispívají do rodiny jinak, tak jsou jejich přínosy podobně důležité. Jinými slovy tím chlap ženě říká, že si nesmírně váží všech obětí, které žena rodině v souvislosti s případným mateřstvím a rolí matky přinese. A pokud by pak manželství přes veškerou snahu krachlo, tak byla mužova úloha živitele obdobně důležitá, jako ženino přebalování plenek dítěte. Jedno bez druhého by prostě nefungovalo. Proto je fajn, že se sňatkem samo vyřeší férově nepříjemné téma případného dělení majetku.
  3. Manželstvím ovšem zakládáme i zásadní projekt, kterým je rodina. Sňatkem začínáme budovat společný příběh a dobré jméno rodiny. Kovandovi prostě mají jiný zvuk než pan X, paní Y a dítě Z. Berme tedy přínos manželství v prokázání vzájemné úcty, ve vyjasnění si názoru na vtah, v založení stabilního zázemí, v posílení sounáležitosti a jako začátek jedno velkého projektu. Prašťme do toho, má to smysl! 😉

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér