"Intuice je doporučením podvědomé multikriteriální analýzy"

26.01.2023

Citát 44, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Klíčové souvislosti:

  1. Každý den musíme všichni dělat nespočet správných rozhodnutí. Náš svět je ovšem nesmírně složitý, a proto tato rozhodnutí mají mnoho souvislostí. Zohlednění těchto souvislostí je tedy velmi náročné. Proto v našem mozku neustále probíhá mnoho vyhodnocovacích procesů a spoustu z nich si ani neuvědomujeme. Jednotlivé podněty jsou vyhodnocovány na základě zkušeností vlastních, našich předků a našeho okolí. Zkušenosti našich předků jsou uplatňovány na úrovni genů a ve výchově rodinou. Naše okolí na nás zase působí utvářením našeho světonázoru a naši pozici ve společnosti. Intuice je tedy výstupem z vyhodnocení podnětů dle našich kritérií.
  2. Intuice je založena na poctivém vyhodnocování souvislostí, nejedná se tedy o magii a o náhodná doporučení 😊! Význam intuice tak spočívá ve zrychlování a v usnadňování rozhodování. Proto bychom měli vysledovat, kdy nás intuice vede ke správným rozhodnutím a kdy ne. Tím zjistíme, v jakých oblastech se můžeme na intuici celkem v klidu spoléhat. Neméně důležité je ale i zjištění, v kterých oblastech bychom si raději rozhodnutí měli pořádně rozmyslet.
  3. Typickým příkladem intuice je pocit (ne)sympatie k druhým. Na základě této rychlé, ale podrobné analýzy pak daného člověka chceme mít nablízku, nebo se mu vyhýbáme. Pocit sympatie nás ale také třeba může opakovaně vést k výběru špatného partnera, nebo k důvěřování podvodníkovi. Intuice je tedy mocná, ale ne všemocná. Musíme vědět, kdy jí používat a kdy raději přemýšlet. 😊

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér