"Moc je silný magnet"

12.01.2023

Citát 43, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Klíčové souvislosti:

  1. Proč nás to neskutečně silně táhne do společnosti silných, inteligentních a mocných lidí? Proč máme touhou být s mocnými lidmi i v případě, kdy nás zesměšňují, využívají, nebo nám ubližují? Proč se jim snažíme zalíbit, i když jsou pro nás vlastně pohromou? Proč sami chceme být mocní, i když tušíme, že nám tím bude vzrůstat konkurence? Proč se často ženeme na vrchol a riskujeme tím ztrátu všeho, co máme?
  2. Odpovědí nám jsou opět tužby našeho pudu sebezáchovy. Od pradávných dob totiž bývalo výhodné, abychom zvyšovali svojí šanci na přežití a abychom měli maximální možné společenské postavení a vliv. A právě toto očekáváme od vlastní moci, případně od toho, když jsme mezi mocnými. Slabost pro moc má tedy své evoluční opodstatnění. Přesto bychom si měli uvědomovat, že moc není vše!
  3. Fascinace mocí nás totiž například vede k násilnickým a sebestředným partnerům a "přátelům" 😊. Stejně tak nám díky tomu podvědomě imponují mocní a sebejistí politici. Mysleme ovšem například na to, že mocný člověk nemusí využívat moc pouze v náš prospěch, ale i proti nám. Příkladem je páchání domácího násilí boxerem, rozvod s právníkem, nebo zvolení nějakého lumpa do státní správy. ☹️
  4. Proto si buďme vědomí toho, že nás velmi lákají mocní i vlastní moc. Přesto raději usilujme o dosažení naplněného života, než o vysoké společenské postavení a o hromadění moci. Z výšky hold bývá pád drtivý. A při výběru partnerů přisuzujme značnou váhu i jejich lidským hodnotám a morálce. Je přeci lepší mít méně mocné ale charakterově fantastické blízké, než mocné nepřátele 😊.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér