"Problémy druhých nejsou automaticky naše vlastní"

09.02.2023

Citát 47, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Unáhlené poskytování pomoci může být vážnou překážkou na cestě k samostatnosti. Raději učme druhé překonávat problémy činy a ne slzami. Zvažujme, zda jim naše pomoc spíš neuškodí.
Unáhlené poskytování pomoci může být vážnou překážkou na cestě k samostatnosti. Raději učme druhé překonávat problémy činy a ne slzami. Zvažujme, zda jim naše pomoc spíš neuškodí.

Klíčové souvislosti:

  1. Z mého pohledu je ideální svět tvořen samostatnými lidmi, kteří mají snahu sami zvládnout každou situaci. Výjimkou jsou ty situace, kdy nám něco opravdu nejde, kdy je přínosná spolupráce, nebo kdy je pomoc druhého nutná třeba pro naše uklidnění. Pokud ovšem pomoc přijímáme, měli bychom ji i ochotně poskytovat. Přesto může být přehnaná pomocichtivost i škodlivá... Diskutére, myslíš to fakt vážně? 😉
  2. Ano! 😊 Evoluce po nás totiž vyžaduje samostatnost, protože je praktická a velmi přínosná. Proto nás trápí, když samostatní nejsme. A samostatnosti se naučíme, tak že převezme zodpovědnost za svůj život. A k tomu se musíme naučit řešit své problémy sami. Proto bychom měli druhým pomáhat pouze, pokud nás o to sami požádají a pokud to skutečně potřebují. Pak bychom po nich ale měli chtít, aby se ze situace poučili, aby ji příště dokázali sami řešit lépe. Riziko nevyžádané pomoci navíc spočívá i v její nepřínosnosti. Ono zde totiž není snadné zvolit správnou formu.
  3. Snad nejhorší je stav, kdy se trápíme problémy druhých, které oni neberou vážně, nebo nechtějí řešit. V tomto případě považuji za nejlepší v tom nechat dotyčného "vykoupat", aby poznal důsledky své lehkovážnosti. Překvapivě se ale může ukázat i to, že prostě dotyčný v případě potřeby dané situace řešit umí. Anebo také můžeme zjistit, že jsme přespříliš úzkostliví a že máme jen přehnané obavy.
  4. Já vím, maminky, je těžké to bezbranné dítko vypustit do toho krutého světa. Přesto bez přijetí zodpovědnosti za svůj život dítě nikdy zcela nedospěje a nezíská si respekt okolí. Maminky, věřte svým dětem. Ony to nakonec zvládnou! 😊 

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér