"Konstruktivní kritika není útokem, ale úžasným darem"

16.02.2023

Citát 48, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Názory druhých nás mohou posouvat dál.
Názory druhých nás mohou posouvat dál.

Klíčové souvislosti:

  1. Každý vnímáme svět z vlastního pohledu, každý tedy vidíme něco jiného. A tak přicházíme o mnoho informací. Pokud tedy něco děláme nedokonale, nebo dokonce zcela špatně, tak si to ani nemusíme uvědomovat. Druzí lidé si toho ovšem mohou všímat velmi dobře. A právě konstruktivní kritika (dále KK) je dobrým nástrojem, jak nám někdo může skutečně pomoci to napravit. Bohužel mám ale pocit, že dosti plaveme, jak v poskytování, tak i v přijímání kvalitní KK. Jak to tedy dělat správně?
  2. Účelem KK je pomoci druhému k sebezdokonalení. Proto musí být kvalitní KK slušná, pokorná, ohleduplná, jasná a měla by poukazovat na to, co by druhý měl být schopný zlepšit. Jedná se o pouhé sdělení názoru rádce! Proto kritik musí s naprostým klidem a pokorou přijmout i případné odmítnutí své rady! Následky rozhodnutí si totiž neponese kritik, ale příjemce rady! Bez dodržení zmíněných zásad se může z KK snadno stát buzerace. Pozor na to!
  3. Pokud dostáváme kvalitní KK, tak bychom za ni vždy měli poděkovat! Získáváme totiž nám neznámé zásadní informace a pro rádce poskytnutí KK nebývá snadné!... Kritika ale příjemná nebývá, proto je fajn nejdřív nechat zklidnit hlavu 😊. Až pak je dobré si KK pořádně promyslet 😊. KK berme, jako jedinečnou přátelskou radu. Proto je také v naprostém pořádku i to, když KK po řádné úvaze třeba i odmítneme!
  4. Moje zkušenost s KK: Jednou mi kolega řekl, že je můj humor pro druhé někdy až urážlivý. No, příjemné sebezpytování to pro mě zrovna nebylo. Připomínku jsem ale přijal a druhý den za ní kolega dostal láhev vína 😊. Co vy na to? 😊 

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér