"Obšírný a částečně nedokonalý světonázor a je lepší než ten strohý a beztak chybný"

06.04.2023

Citát 52, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Názory druhých jsou perfektním prostředkem ke zkvalitňování našeho světonázoru
Názory druhých jsou perfektním prostředkem ke zkvalitňování našeho světonázoru

Klíčové souvislosti:

  1. Hodnotný život je tvořen úspěchy v mnoha oblastech. Proto je vhodné mít alespoň nějaký názor na ty oblasti a témata, které pro nás mohou být alespoň občas aktuální. Existující názory totiž můžeme porovnávat s realitou. A to nám zase umožňuje napravovat odhalené nepřesnosti. Právě o tuto možnost se absencí názoru na určitá témata ochuzujeme, protože si pravděpodobně nevšimneme ani geniální myšlenky, kterou potkáme. Podnětem k úpravě světonázoru pro nás totiž může být i jedna věta, nebo jedno slovo. Ale může jím být i pohrdavý úšklebek kolegy, který nám naznačí, že dost možná přehlížíme zcela zásadní pohled. Ano, mýlit se může i kolega, ale je lepší si dané téma znovu pořádně promyslet, než se do kolegy zostra pustíme 😊. S těmi geniálními myšlenkami je to jako s nálezem pokladu. Pokud nechápeme, že je poklad hodnotný, tak nám také život nezlepší, protože mu ani nebudeme věnovat pozornost.
  2. Pro mě je světonázor jednou z nejhodnotnějších věcí v životě. Vím totiž díky němu, co pro mě má skutečnou hodnotu a co se jako hodnota jen tváří. Dále si díky němu stanovuji a kontroluji aktuálnost životních cílů a hodnot. Díky světonázoru ovšem vím i to, že k mému životu patří i chyby a slabosti. Podstatné je ovšem to, že je můj život kvalitní jako celek, protože je naplněný, má řád, správný směr a dokáži překonávat překážky. Můj světonázor jistě obsahuje nepřesnosti. Ale tím, že jej mám utvořený a že ho dokonce i sepisuji a poskytuji ke kritice, tak se ty chybky postupně objeví. Pak je buď opravím, nebo budu žít s vědomím, že tam jsou, ale že se jejich náprava nevyplatí. Proto přemýšlejme a bavme se s ostatními. 😊

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Ondřej Kovanda (Diskutér)