"Moudrý člověk přizpůsobuje své chování situaci"

16.03.2023

Citát 51, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Volba správného poměru mezi citem a rozumem je základem při řešení různých situací.
Volba správného poměru mezi citem a rozumem je základem při řešení různých situací.

Klíčové souvislosti:

  1. Ze složek smyslu života vycházejí, jako nejzásadnější následující životní oblasti: rodina, seberealizace, společenské vazby, seberozvoj, plnění povinností a relaxace. Proto si moudrý člověk uvědomuje, že mu nestačí vynikat v jedné, nebo třeba ve dvou z uvedených oblastí. Skutečným vrcholem je totiž to, když alespoň obstojíme ve všech uvedených oblastech. A takováto dovednost je opravdu nesmírně složitá, protože vyžaduje, abychom to měli, jak se říká, v hlavě srovnané. 😊
  2. Samozřejmě bychom se měli především věnovat tomu, v čem jsme silní a co je důležité. A je výborné, když v těchto oblastech dokážeme excelovat. Tohoto stavu často i dosáhneme. Kamenem úrazu se ovšem stává odhalování pravého významu jednotlivých zásadních životní oblastí. Bez toho totiž nemůžeme v těchto oblastech zvolit správný přístup a nerozpoznáme ani zásadní události. Výborný přistup pro jednu oblast totiž může být pro jinou zcela katastrofální. V práci můžeme usilovat o výkonnost, respekt a o vysokou odbornost. Doma s malým dítětem ovšem mnohem lépe uspějeme s hravostí, empatií a s poskytováním vhodných podnětů k jeho rozvoji.
  3. K dosažení naplněného života bychom tedy měli obstát ve všech zásadních životních oblastech. Proto bychom si měli v těchto oblastech upřímně zhodnotit vlastní spokojenost. Případný problém může spočívat ve špatném přístupu k oblasti, ale i v tom, že oblasti přisuzujeme nevhodnou úlohu. Třeba zjistíme, že od rodiny chceme lásku a důvěru, ale chováme se k ní jako tyrani. Nebo třeba chceme od práce, kterou nemáme moc rádi, seberealizaci a vysoký příjem. Proto se zamysleme, zda neexistují oblasti, u kterých bychom měli změnit přístup, nebo účel. 😊

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Ondřej Kovanda (Diskutér)