"Občasný nezdar není pohromou"

23.02.2023

Citát 49, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Občasné nezdary hold patří k životu.
Občasné nezdary hold patří k životu.

Klíčové souvislosti:

  1. Pokud je to množné, tak se lidé chovají přirozeně. Přirozenost je ovšem někdy neefektivní, společensky nevhodná, nebo dokonce škodlivá. Proto se někdy snažíme využívat jiné než původní přirozené vzorce chování. Příkladem může být zdravé stravování, lepší fungování v rodině, snaha přestat kouřit, nebo potřeba začít kriticky přemýšlet. Ono je ovšem nesmírně složité trvale nahradit nevyhovující přirozené chování něčím lepším. To platí především pro ty případy, kdy náš přístup spočívá v potlačování přirozenosti. Asi úplně nejnáročnější je to při potlačování pudových sil. Pokud nemáme k dispozici lepší přístup, tak je v těchto případech pravděpodobnost selhání vždy poměrně vysoká. Proto mějme na paměti, že se to prostě stává. V těchto případech bychom měli především upřímně posuzovat příčinu selhání. Je opravdu naprosto zásadní, zda příčina selhání spočívá v našem špatném systému a přístupu, nebo ve smolné souhře okolností. A pak bychom měli zvážit, zda je vlastně boj s přirozeností tak moc přínosný, že se nám vyplatí i přes občasná selhání.
  2. Pokud usoudíme, že o určitý cíl stojíme, tak se nesmíme občasnými neúspěchy nechat odradit. Mysleme na to, že je překonávání překážek nedílnou součástí cesty k vyššímu já. A rezignace je díky své návykovosti spolehlivou cestou k frustraci a degradaci. 😊
  3. Pokud jsme tedy se svým přirozeným chováním opravdu nespokojení, tak ho zkusme změnit. Tato změna ale asi nebude vždy samozřejmá. Mě třeba k překonávání selhání motivuje představa, kam by mě rezignace postupně dovedla. Občasné neúspěchy tedy berme pouze jako pomět k úvahám, zda bychom nemohli postupovat lépe! No a překonáváním selhání si budujme sebevědomí! 😊

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér