"Nejdříve zachraňme sebe! Svět zachraňujme až pak!"

09.06.2022

Citát 12, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Záchranou sebe sama mám v tomto případě na mysli prožití naplněného života, to že budeme vzorem a oporou pro ostatní a to, že budeme přínosnými členy společnosti. V ideálním případě dosáhneme i nesmrtelnosti genu a nesmrtelnosti myšlenky. Dosažení těchto cílů může být tvrdý oříšek, a proto se životním cílům věnuje mnoho přednášek na webu Poznávání podstaty.
  2. Často ve světě vidíme nespravedlnost, a to že určité věci nefungují správně. Proto bývá lákavé napravovat svět, pomáhat druhům a udělovat rady těm, kteří jsou v problémech. Takováto životní cesta je to lákavá, protože nás asi ostatní budou mít rádi a ono bývá snazší pomáhat druhým než si urovnat vlastní život. Přesto bychom měli mít na paměti pravý smysl života, za který považuji přežití vlastního genu (více v přednášce č. 7 - Smysl života - část 1). Pokud totiž budeme pomáhat výhradně ostatním a nebudeme mít své vlastní potomky, tak náš gen zanikne a z hlediska evoluce budeme neúspěšnou vývojovou větví. Prostě nenaplníme smysl svého života. Kdyby to takto dělali všichni tak lidstvo vymře velmi záhy.
  3. Smyslem pomoci ostatním by mělo být to, abychom jim skutečně pomohly. A k tomu je nutné, abychom dokázali určit správnou formu pomoci a aby naše rady byly brány s respektem a důvěrou. A právě to, že budeme my sami žít vzorný a naplněný život nám v tomto bude velmi nápomocné. Navíc ostatní budou mít k našim radám a pomoci mnohem větší důvěru, když uvidí, že je pro ně náš život inspirativní.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér