"Nadřaďme morálku zákonům!"

26.05.2022

Citát 10, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Společnost je pro nás lidi nepostradatelná! A k jejímu správnému fungování musí mít členové společnosti pocit, že je ve společnosti zajištěna spravedlnost.
  2. Historicky se nejvíce osvědčily 2 způsoby ke vzbuzení dojmu, že je určitá společnost spravedlivá. Těmi způsoby jsou morálka a zákona.

  3. Morálka je tou starší variantou, kdy je ve členech společnosti pěstována potřeba, aby byli dobrými lidmi a aby se snažili být prospěšní i společnosti. Základy morálky nejsou většinou nijak přesně formulované. Je zde snaha "nechodit na hranu" a raději preventivně upustit od toho, co je v tzv. šedé zóně. Podstatou morálky je tedy snaha o to být dobrým a prospěšným člověkem.
  4. Protože jsou ovšem lidé hnáni touhou po efektivitě, tak je prostě ta nevyužitelná šedá zóna dráždila, a proto vznikl požadavek na přesné definování zakázaného/povoleného. A tak v poslední době (poslední tisíce let) začaly vznikat zákony. Idea zákonů je založena na přesné definici určité myšlenky, což je ovšem předpoklad, který není možné naplnit (vice na webu projektu v přednášce č.17 o Pravdě). A díky té nepřesné definici slouží zákony těch inteligentnějším a bohatším, kteří jsou schopni druhé přesvědčit, že je jejich úhel pohledu správný. Dodržováním zákonů se tedy nutně nestáváme dobrými lidmi. Pouze se tím snažíme žít v souladu s více, či méně zdařilými formulacemi určitých myšlenek, které se tváří být obecně přínosnými.
  5. Dlouhodobě fungující společnost tedy musí být založena na respektu k morálce i k zákonům. Přesto považuji za nejpřínosnější, když se budeme snažit být dobrými lidmi s respektem a úctou k ostatním.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér