"Vlastní prospěch motivuje"

19.05.2022

Citát 9, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Snad veškerá motivací lidí vychází ze snahy dosáhnout nějakého vlastního prospěchu. Tato potřeba je evolučně úspěšným přístupem a bez ní, bychom byli jako druh odsouzeni k vyhynutí. Toto téma je podrobně rozebíráno v přednáškách na webu projektu.
  2. Pokud tedy nechápeme něčí chování, tak hledejme příčinu v jeho vlastním prospěchu. Pokud existuje i jiná příčina motivace, tak bude velmi výjimečná.

  3. Přestože je tedy naše jednání motivováno sobectvím, tak bychom měli rozlišovat mezi tím, jaký má toto jednání přesah pro společnost a pro ostatní lidi. Pokud si koupím jídlo a sním ho sám, tak je to sobecké, protože jsem jej mohl dát někomu jinému. Ovšem, pokud bych nejedl, tak zemřu hlady a z hlediska evoluce bych nebyl moc dobrým zástupcem. Proto je určitá míra sobectví nezbytná. Pokud se ovšem bude mé sobectví projevovat v nerespektování zákonů a ve zneužívání důvěry druhých, tak tím budu snižovat důvěru ve společnost a můj společenský přesah bude negativní.
  4. Příčinu každého lidského jednání tedy můžeme hledat alespoň okrajově ve vlastním prospěchu daného člověka. Posuzujme ovšem, jaký vliv má chování jednotlivých lidí (i naše vlastní chování) na ostatní. Zkusme také vypozorovat, jak moc, nebo zda vůbec, se kdo zajímá o to, jaký vliv bude mít jeho chování na druhé. Zjištění mohou být zajímavá.

  5. Život je boj a obstát v něm není snadné! Přesto je pro nás společnost velmi důležitá. A společnost může správně fungovat pouze, pokud se při zajišťování našich potřeb budeme snažit druhým alespoň neškodit. Souhlasíte?

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér