"Zamilovanost je doporučením podvědomé multikriteriální analýzy"

25.08.2022

Citát 23, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Hlavním smyslem života každého tvora (vč. člověka) je nesmrtelnost genu (viz. přednáška č. 7 na webu projektu). To znamená, že by pro nás mělo být prioritou zajištění si silných, schopných a talentovaných potomků. Kromě toho byla historicky šance malých "špuntů" na přežití zásadně spjata s dispozicemi a schopnostmi jejich rodičů. Silný muž byl lépe schopný ochránit a nakrmit svoji partnerku během těhotenství a poté i "mrňouska". A naopak partnerka se správnými dispozicemi měla vyšší šanci na úspěšný porod a děťátko mělo dobré vyhlídky na dostatek potravy. Kvalita genetické výbavy rodičů tedy dětem zásadně předurčovala životní dráhu.
  2. Výběr vhodného partnera je proto spolu s následovnými kroky vedoucími k zajištění potomků naprosto zásadní. Při volbě partnera je ovšem třeba zvážit mnoho parametrů, a proto je této oblasti věnována velká pozornost. Prvotním nástrojem našeho těla k zajištění schopných potomků je ta ZAMILOVANOST! Zamilovanost je motivována těmi nejzákladnějšími cíli pudu sebezáchovy. Proto nám zamilovanost říká, že by měl být daný protějšek relativně geneticky kvalitní a dostatečně schopný. Jejím cílem je tedy, abychom si vybrali alespoň nějakého relativně přijatelného partnera a abychom s potomky moc neváhali. Proto si také třeba v zamilovanosti partnera idealizujeme a vnímáme jen některé jeho vlastnosti. Převládá snaha, abychom nad partnerem moc nepřemýšleli a přehnaně nezvažovali, zda je to ten pravý. Proto je zamilovanost velmi intenzivní, ale neumožňuje nám lepší posouzení partnera z hlediska dlouhodobějšího soužití. A i kvůli tomu nás také zamilovanost poměrně brzy opouští. Na její místo v ideálním případě nastupuje láska, které bude věnován následující citát 😊. Kromě lásky se ale může dostavit i vystřízlivění, kdy zjistíme, že budeme raději hledat dál. Tak už ale to hold v životě chodí 😊. 

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér