"Láska je doporučením podvědomé multikriteriální analýzy"

01.09.2022

Citát 24, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Úkolem lásky je podvědomé potvrzení kvality partnera. To je vlastně stejný úkol, který v našich životech zastává zamilovanost. Úkolem zamilovanosti je prvotní podvědomé a povrchní posouzení partnera. Kromě toho zamilovanost odbourává počáteční ostych a prolamuje zábrany. Povrchní posouzení partnera má však své limity a například z hlediska zajištění vhodné výchovy "ratolestí" bývá nedostatečné. Proto po určitém čase v úspěšných případech navazuje na zamilovanost láska, která nám již podvědomě umožňuje posoudit kvality partnera komplexněji. Oproti zamilovanosti je v lásce pozornost přesunuta především na vhodnost k soužití.
  2. Láska nám tedy již říká, že daný protějšek nemá pouze líbivé "pozlátko", ale že spolu tvoříme relativně funkční pár. Proto se v rámci lásky podvědomě posuzuje především důvěryhodnost partnera, soudržnost v krizích, snaha ke spolupráci, obětavost, věrnost a spolehlivost. Každý z nás má ovšem silné i slabé stránky. Navíc máme kromě dobrý vlastností i ty špatné. A ono se to někdy hold sejde a my jsme na partnera naštvaní, nebo jsme z něj zklamaní. V těchto chvílích jsme pak zaměřeni na ty slabší stránky partnera. A z tohoto hlediska nám může připadat vhodnější někdo jiný, protože v daných oblastech obstojí lépe. A právě láska nám pomáhá překonat tyto kritické situace. Láska nám připomíná, v kolika situacích již náš partner obstál a v čem je výjimečný. Láska nám tedy podvědomě rozšiřuje obzory a pomáhá nám partnera vnímat v širších souvislostech. Láska prostě brání tomu, abychom se v krizi soustředili jen na ty slabší stránky partnera. Láska nám říká, že je pro nás daný partner výjimečně vhodný a že nalezení někoho ještě vhodnějšího nebude lehký úkol.
  3. Láska nám tedy pomáhá překonat drobné neduhy partnera, protože je pro nás stabilní vztah výzvou i výborným zázemím současně! 😊

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér