"Mezní užitek určuje priority

08.09.2022

Citát 25, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Každý z nás má jinak nastavené rozlišovací schopnosti. A každého z nás také "tlačí bota" někde jinde.
  2. Někdo řeší zásadní existenční a zdravotní problémy. A jiného třeba zase především trápí světová nespravedlnost, nevzhlednost okolí bydliště, nebo přebujelá korupce. Proto jednomu může nečekaný příjem z dědictví ve výši 10 miliónu korun vyřešit spoustu problémů a pro druhého to bude zbytečné "papírování". Pro někoho může být zatčení a exemplární potrestání zkorumpovaného politika významný milníkem. Pro jiného to zase může být aktem křivdy vůči politikovy, který to s obyčejnými lidmi myslel dobře.
  3. Před pudem sebezáchovy jsme si ovšem my lidé rovni! Všichni se mu snažíme ze všech sil vyhovět. Lišíme se ovšem v tom, jakého stupně zabezpečení jsme již dosáhli a co vnímáme jako největší hrozbu. Pro nižší společenské vrstvy mohou být třeba zdravotní dopady zaměstnání menším strašákem než nečekaný vyšší výdaj. Pro vrcholový management naopak může být obrovskou hrozbou politický převrat na druhé straně Země (riziko krachu), nebo menší zdravotní neduh.
  4. Proto také různé společenské vrstvy hledají obtížně shodu ve strategických prioritách. Pro jedny je například "zelená politika" samozřejmostí a druhé naopak s tím spojené zvýšené životní náklady mohou vést k pádu do dluhových pastí 😊! Proto mějme oči otevřené a pokud chceme pochopit druhé, tak přemýšlejme o jejich životě a o tom, jak oni vidí svět. Náš boj s hrozbami, které my považujeme za zásadní totiž může druhé dostat do neřešitelné situace. A i kdyby nám třeba na osudu druhých nezáleželo, tak si uvědomme, jak dopadají elity ve společnostech s padlou nižší a střední třídou... Tam kde jsou lidé bez budoucnosti, kteří nemají, co ztratit, padají k zemi i elity. A někdy i doslovně. Proto se dívejme na potřeby komplexně! Uvědomme si, že problémy druhých jsou i naše problémy!

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér