"Přijmutím předurčenosti našeho života můžeme paradoxně získat nad životem větší kontrolu"

18.08.2022

Citát 22, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Naše životy jsou řízeny převážně pudy, instinkty, automatizmy atd. Rozum v nich hraje spíš okrajovou roli. Každý navíc máme silné a slabé stránky, které předurčují, co se nám bude dařit a co ne. Pokud tedy máme na něco talent, tak to pravděpodobně budeme vykonávat často a s oblibou. Jinými slovy máme tedy určité vzorce chování, které jsou pro nás přirozené (a často výhodné). Naše genetická výbava tedy zásadně určuje naši přirozenost.
  2. Pokud nebudeme naši přirozenost respektovat, tak ji budeme muset překonávat. Nebudeme moci dělat činnosti intuitivně a budeme muset vynakládat další energii na to, abychom překonali počáteční odpor. Navíc tím budeme jednat v rozporu s časem ověřenými vzorci chování, na kterých je naše přirozenost založena.
  3. Lidský svět se v poslední době podstatně změnil. Proto ty historicky ověřené vzorce chování bývají někdy neaktuální. Přesto bychom si měli vždy dobře rozmyslet, zda je v daném případě boj s přirozeností skutečně přínosný. Prostě bychom měli dobře vědět, proč v dané situaci využíváme alternativní přístup. A vhodnost tohoto přístupu bychom měli opakovaně ověřovat.
  4. Pokud nebudeme využívat svých silných stránek a pokud se nenaučíme, kdy můžeme intuici věřit, tak se budeme v životě plácat. A z toho budeme frustrovaní a nešťastní.
  5. Proto na svůj život budeme mít největší vliv, když pořádně poznáme sami sebe a pokud si definujeme hlavní životní cíle. Pak budeme moci žít v souladu se svou přirozeností, budeme moci využívat své silné stránky a budeme se moci řídit svou intuicí. A boj s přirozeností se omezí téměř výhradně na ty opodstatněné případy (a na občasnou ješitnost) 😊.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér