"Spoléhat na stabilitu je trestuhodné"

11.08.2022

Citát 21, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Relativně stabilní je pouze přirozený stav světa. A přirozený stav světa je takový, kdy je vynakládané pouze minimální možné množství energie. U nás lidí to například znamená, že se řídíme svými pudy a instinkty, a kdy děláme to, co chceme. Přirozený stav planety Země by odpovídal tomu, než sem přišel člověk (nebyly by tu např. stavby). A třeba lidská společnost by neexistovala, protože by se lidé řídili hlasem pudu sebezáchovy, díky kterému by ostatní vnímali především jako hrozbu. Fungování lidské společnosti je možné pouze díky nespočtu pravidel, důvěře v jejich dodržování a zkušenosti, že je pro nás společnost přes částečné sebeomezování přínosná. Přesto není žádná společnost dokonale spravedlivá, což vytváří vnitřní napětí. A proto je také každá společnost neustále vystavena riziku svého rozpadu.
  2. Ta nespravedlivost ve společnosti je přirozená a pramení především z naší mocné touhy po efektivitě. Společnost je pro lidi přínosná, protože v ní panuje synergie. Přesto je člověk hnán touhou po efektivitě a ta ho nabádá, aby si "pomohl", pokud to bude možné (to je evoluční princip). A to může mít negativní dopad na druhé, což vytváří pocit křivdy a vnitřní pnutí, které může vést k rozpadu společnosti. Proto změny očekávejme a buďme na ně připravení. Nic prostě netrvá věčně!
  3. A jaký je z toho závěr? Současný stav světa je výsledkem působení mnoha faktorů a ty se budou postupem času měnit. Proto se bude měnit i svět. My bychom tedy měli být soběstační, měli bychom neustále zdokonalovat sebe a své blízké, měli bychom mít rezervy a prospěšná nám bude jistě i skromnost a pokora. Držme také naší společnost morálně zdravou, aby nám vydržela. No a navíc mysleme na to, že pokud něco vytvoříme, tak musíme mít energii, čas i prostředky na to, abychom to i udržovali. Proto se snažme žít, co nejvíce v souladu s přirozeností 🙂.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér