"Výzvy jsou důležitým kořením života"

13.10.2022

Citát 30, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. My lidé jsme hnáni touhou po efektivitě (bez toho by to prostě nešlo 😊). Proto se snažíme vykonávat takové činnosti, ve kterým mám velkou šanci na úspěch, které nás stojí minimum energie a které jsou přínosné. To je efektivní (a nezbytné), ale často to vede ke stereotypu. Navíc se z toho postupem času stává stále větší a větší NŮŮŮDA 😊! A právě i ta nuda je kupodivu evolučním nástrojem. V tomto případě nám nuda "říká", že dané činnosti máme "zmáklé". Proto bychom měli otestovat další přístupy, abychom rozšířili své schopnosti a abychom třeba objevili i něco ještě lepšího. Prostě nám pocit nudy signalizujeme, že se flákáme a že bychom měli dělat víc.
  2. Pokud nemáme rádi změny a neradi vystupujeme z komfortní zóny, tak si můžeme vybudovat systém zvyků a od nich se příliš neodchylovat. Tento přístup je ovšem rizikový, protože při změně okolních podmínek můžeme tvrdě narazit. Prostě nebudeme zvyklí dělat nové a rizikovější činnosti... Výzvou v nedávnu mohlo být třeba naučení se ovládat počítač, nebo mluvit anglicky. Ti, kteří se těchto výzev zalekli se dostávají do stále větší izolace a stávají se závislejší na ostatních. A to není dobré, že?
  3. Zdolávání výzev je jedinečným nástrojem k posouvání hranic našich možnosti. A v případě selhání naopak naše hranice zjišťujeme. Navíc při analýze selhání lépe zjišťujeme další specifika dané činnosti a postupně jí poznáváme více do hloubky.
  4. No a zdolávání výzev je také samozřejmě spojeno s tím pocitem extáze, kdy máme pocit, že jsme skutečnými frajery 😊. A ten pocit úspěchu přeci při plnění všech těch povinností potřebujeme 😊! Tak se výzev nebojme 😊!

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér