"Hrozby ovlivňují myšlení"

06.10.2022

Citát 29, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Pokud máme něco, co není samozřejmé, tak nás to podvědomě nutí si daný bonus udržet. Proto se budeme chovat tak, abychom si tyto nadstandardy udrželi.
  2. Můžeme být vážně nemocní, bez rodiny, šíleně zadlužení a okolí nás může nesnášet za naše dřívější ohavné skutky. Nikomu na nás nebude záležet a my se tedy budeme soustředit jen na sebe. Takovýto život bude nekvalitní a bez budoucnosti. Nebudeme mít, co ztratit. Tím nás může frustrace vést třeba až k teroristického činu. Prostě ani toto naší situaci nejspíš příliš nezhorší. Bez hrozby ztrát tedy přicházíme o zábrany.
  3. Stejně tak můžeme být mladí, se soudržnou rodinou a s významným společenským postavením. Můžeme být i bohatí. V tomto případě budeme mít vysokou kvalitu života. Tento stav je ovšem i značně křehký. Hrozbou pro nás budou zdravotní problémy, únos člena rodiny, nevhodné vztahy našich potomků, nebo třeba ztráta majetku. V tomto případě si budeme musíme dávat velký pozor nejenom na své chování, ale i na chování bližních. Dokonce se budeme muset starat o to, aby byla zdravá i společnost, protože je s ní pevně svázaná i kvalita našeho suprového života.
  4. Kvalita života je návyková! Vyšší kvalitu neradi opouštíme! Tím se ovšem stáváme vydíratelnými a ovlivnitelnými! Na druhou stranu je právě kvalita života klíčem k tomu, jak zajistit, aby lidé brali péči o společnost za svou povinnost. Je to jednoduché ... zdravá a kvalitní společnost může lidem zajistit naplněné a hodnotné životy. A takováto společnost si přeci zaslouží řádnou péči 😊.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér