"Každá změna něco stojí"

29.09.2022

Citát 28, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. V našich životech vykonáváme velké množství činnosti. Kromě toho máme spoustu názoru a předsudků, které považujeme za znalosti. Toto vše ale musel někdo vymyslet. Navíc veškeré znalosti a postupy musely obstát v konkurenci jiných. Proto byly pravděpodobně původní návrhy připomínkovány a zdokonalovány. Ano, jistě se nám spousta rozšířených názorů a postupů zdá nedokonalá. Určitě v některých případech máme i pocit, že víme, jak to dělat lépe, nebo jak je to správněji. Možná to tak i je. Přesto mějme na paměti, že se naše ideály, zaměřují pouze na určitá slabá místa posuzovaných myšlenek. Pokud bychom se snažili naše ideje uvést do praxe, tak bychom pravděpodobně zjistili, že narazíme zase v jiných oblastech, které nás původně ani nenapadly. Navíc bychom museli docílit toho, aby změnu přijali i ostatní. Tato změna by tedy měla být přínosná nejen pro nás, ale i pro ostatní.
  2. Když si to tedy shrneme:
  • Každé stávající názory a postupy vznikly v určité době, kdy měli tvůrci pravděpodobně méně znalostí, než máme dnes my.
  • Je tedy možné přijít s něčím lepším, ale budeme se snažit překonat myšlenky, které mají určitou kvalitu a které se podařilo rozšířit.
  • Stávající myšlenky a postupy již pravděpodobně využívá mnoho lidí. Proto bude třeba vynaložit spoustu energie, aby došlo k reálné změně. Budu to za to stát?
  • I v případě, že se podaří změnu prosadit, tak se může jednat o změnu k horšímu.
  • Z toho vyplývá, že je při prosazování změn třeba pokora a rozvaha 😊.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér