"Existenční otázky vládnou nad ideály"

22.09.2022

Citát 27, autor- Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Na základě evoluce vznikly určité oblasti témat, které se od sebe liší svou důležitostí. Existenčním otázkám prostě věnujeme více pozornosti než třeba snaze o zvyšování kvality života. A je to tak správně! K čemu by nám byl naprosto ekologický zdroj energie, pokud by se lidstvo při honbě za ním kompletně zničilo?!
  2. Vtip ovšem spočívá v tom, že bychom v dnešních rozvinutých společnostech již neměli mít důvod řešit ty základní existenční otázky! Pro kvalitní společnosti by mělo být prioritou, aby alespoň ti snaživí měli zajištěnou rozumnou kvalitu života. Výjimkou by mohlo být období krizí, různé vážné nemoci, stáří nebo pokud si někdo vybere "kopec" smůly. Tím, že by lidé měli mít zajištěny základní potřeby by pak měl zbývat prostor i pro postupný rozvoj společnosti. Tedy pro uvádění ideálů do praxe.

  3. Bohužel ovšem není pravidlem, že mají i ty nižší společenské vrstvy vyřešeny existenční otázky. Dochází prostě k tomu, že elity upřednostňují silové prosazování ideálů. A tím často uvrhají nižší společenské třídy do existenčních problémů. Tento přístup považuji za sobecký a takovéto elity za nekompetentní k vládnutí. Přínos z fungování společnosti by prostě měl být pro všechny srovnatelný! Ti lidé, kteří se cítí existenčně ohroženi totiž nejednají racionálně, ale impulzivně. A to může vést k razantním změnám ve společnost... Na druhou stranu, co jiného mají dělat ti, co si doma nezatopí, nebo ti kteří nejsou schopni pokrýt nutné platby?!
  4. No a pak tu ještě máme manipulátory, kteří zveličují hrozby, aby získali pozornost a podporu. Nevěřme těm, jejichž hrozby se opakovaně nenaplňují!

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér