"Přirozené chování můžeme často upravit pouhou změnou úhlu pohledu"

20.10.2022

Citát 31, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Přirozené chování je nesmírně mocné, protože nás stojí naprosté minimum energie. Aby takovéto chování bylo efektivní, tak ovšem musí být v souladu s životními cíli 😊.
  2. Proto je nesmírně důležité, abychom měli zvoleny smysluplné životní cíle. Tyto cíle musíme brát vážně a musíme v ně věřit. Po vzoru projektu PP můžeme mít jako hlavní životní cíl nesmrtelnost genu a myšlenky. Pokud budeme po naplnění těchto cílů skutečně toužit, tak budeme přirozeně kroky k jejich naplnění plnit průběžně. Prostě se budeme raději věnovat rodině, nebo tvorbě nějakého projektu. Omezení méně důležitých činností a požitků ve volném čase nám přijde samozřejmé.
  3. Změnou pohledu lze ovšem upravit i přirozený způsob řešení konfliktů 😊. Lidé často řeší konflikty hádkami, které mohou přejít až v nevraživost. Přesto je lepší si uvědomit, že řada konfliktů vzniká z různého pohledu na situaci a ze zkratkovitého jednání. Nebo je třeba viníkovi trapné se k pochybení přiznat. No, a navíc nejsme ani, my lidé, dokonalí a chyby k nám patří. Nejdříve tedy navrhuji skrze domluvu zkusit srovnat pohled na situaci (často bude dosti podobný). Pak se zamysleme, zda vůbec nějaká drobnost za konflikt stojí. A i v případě jasného pochybení umožněme hříšníkovi, aby odešel ze situace se ctí. Důrazněji má, podle mého názoru, smysl řešit pouze opakovaná a závažná pochybení. A pokud si ověříme funkčnost a přínosnost navrženého postupu, tak pro nás bude příště přirozený 😊.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér