"Trest by neměl být hlavním důvodem k dodržování pravidel"

16.11.2023

Citát 67, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Kvalitní pravidla není nutné rozsáhle vynucovat
Kvalitní pravidla není nutné rozsáhle vynucovat

Klíčové souvislosti:

  1. Komu z nás se nestalo, že bychom řekli něco, co jsme tak nemysleli?! Něco, čeho jsme pak litovali? Nebo se nám snad nestalo, že bychom pod tlakem nedokázali najít vhodná slova a "nevypálili" tak něco zraňujícího? … S tímto asi máme zkušenosti všichni, že? Jak k tomu máme přistupovat? A proč k tomu vlastně dochází?
  2. Příčin je více… Ta hlavní ale spočívá v tom, že slova vznikla jako nedokonalý a nepřesný prostředek k vyjádření myšlenek! My se tedy v nejlepším případě snažíme volit taková slova, která zkreslí naše myšlenky minimálně. Další zkreslení vnáší naše osobitost a vlastní zájmy. Takže nějaké zkreslení tam bude prostě vždy.
  3. A v té nepřesnosti může být problém vedoucí k nedorozuměním a ke konfliktům ☹️. Tyto situace nastávají především ve chvílích, kdy jsme pod tlakem a kdy jednáme impulzivně. Pak jsme třeba schopní neplánovaně urážet ostatní a říkat ošklivé věci… A pak jsme z toho třeba špatní my i ten, komu jsme to řekli… Já mám na tyto situace jednoduchý návod. Nejdříve se zamyslím nad tím, zda v nepříjemných slovech nenaleznu nějaký zdroj poučení. Lidé totiž pod tlakem bývají upřímní a řeknou nám to, co by si jinak nechali pro sebe. Kromě toho se ale zamyslím nad dosavadními zkušenostmi s daným člověkem. Přemýšlím, zda s ním vycházím dobře a jestli mu na mně záleží. Nebo zda si sebe moc nevážíme. U přítele beru nepříjemná slova jako chvilkovou neschopnost vyjádřit se správně. Takže taková slova pouštím z hlavy a neřeším je. No a slova člověka, se kterým si moc nerozumím beru obecně s rezervou, takže mě také tolik netrápí. Jednotlivým slovům tedy nepřikládám přehnaný význam. A určitě si jimi nenechám zkazit přátelství. Tak snadné to je 😊!

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Ondřej Kovanda (Diskutér)