"Slušnost a úcta k druhým by měly být oceňovány a ne trestány"

24.11.2022

Citát 36, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Základem a největší výzvou každé společnosti je přesvědčit své členy ke vzájemné spolupráci. Přínosná spolupráce totiž vychází z potlačování krátkozrakého sobectví. A právě začlenění dlouhodoběji přínosných postupů do světonázoru členů společnosti je tou nezbytnou fuškou, kterou musí kvalitní společnost zvládnout.
  2. My lidé si musíme především důvěřovat, což z pohledu evoluce hraničí s bláznovstvím. Proto potřebujeme věřit tomu, že jsme členy natolik kvalitní společnosti, že pro ostatní bude výhodné omezovat své sobectví, aby zůstali jejími členy. Proto jsou vzájemná úcta a slušnost vhodnými základy, na kterých se může společnost dlouhodobě rozvíjet a zlepšovat. A lepší společnost zase může napomáhat ke kvalitnějšímu životu svých členů. Společnost tedy rozvíjíme sami pro sebe 😊!
  3. Kvalitní společnost "unese" i určitý počet sobeckých a prospěchářských členů. Tito lidé ovšem parazitují na práci a obětech ostatních. Tím tito lidé mohou získávat od společnosti podstatně více než ti, kteří pro společnost skutečně pracují. A tím ti sobečtí členové snižuji ochotu podporovat společnost, čímž jí rozkládají zevnitř. Chci věřit, že ti sobečtí lidé pouze nechápu důsledky svého chování. Proto jsem zprvu zastáncem vysvětlování. Přesto nejsem ochotný kvůli takovýmto lidem riskovat zánik společnosti. Proto považuji za nutné, abychom se dostali do stavu, kdy budou etická pravidla důležitější než zákony. Obklopme se tedy charakterními společníky a lidi neposuzujme podle majetku a inteligence, ale podle morálky! 😊 

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér