"Dětský úsměv boří hradby"

17.11.2022

Citát 35, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Původ dětského úsměvu opět hledejme v pudu sebezáchovy. Každý prostě chceme přežívat a každý chceme být konkurenceschopný. Dospěláci k tomu využívají sílu, vazby s okolím, zkušenosti a zaběhlý systém. Co ale mají dělat dětičky, které jsou slabé, nesamostatné, bez zkušeností a jejichž přežití závisí na pomoci 2.?! Děti tedy od dospěláků potřebují pomoc. A aby ji dostaly, tak musí na oplátku nabídnou něco, co chtějí dospěláci. A právě ten dětský úsměv naplnění těch tužeb symbolizuje 😊.
  2. O co se tedy konkrétně jedná? My dospěláci chceme být konkurenceschopní, oblíbení, chceme budovat nějaký svůj odkaz a hledáme respekt a spojenectví u druhých. Prostě chceme být nejlepší a chceme i to, aby ostatní věděli, že nejlepší skutečně jsme 😊. A v čem spočívá ta velká moc úsměvu? ... Úsměvem nám dítě dává najevo, že si ze všech lidí, které potkalo, vybralo právě naše názory, nápady, nebo postupy. Jedná se tedy o velmi pozitivní z5nou vazbu 😊. Tím nám tedy dítě potvrzuje naši konkurenceschopnost. Pokud dítě souzní s našimi názory, tak je navíc pravděpodobné, že je převezme. A tak může být v budoucnu právě tento človíček se všemi svými úspěchy naším odkazem. Dále nám dítě úsměvem projevuje sympatie. A tím se zase pro změnu prezentuje jako budoucí potenciální spojenec. V dnešní uspěchané době, která klade nároky na efektivitu nám navíc úsměv malé bezbranné osůbky umožňuje krátké uvolnění a upuštění od ostražitosti. A to je super relax 😊!
  3. Děti jsou dnes možná malí prďolové. Přesto jim brzy bude patřit svět a budou se k nám chovat tak, jak jsme se chovali my k nim. Važme si jich! 😊

Slovníček použitých zkratek:

2. -  druhý, druzí

z5nou -  zpětnou

Proč tu máme zkratky? Abychom neupadli do stereotypu a nudy 😊.

Jak zkratky vznikly? Prostě přečtěte číslo ve slově foneticky (např. 5 čtěte jako "pět"). S trochou cviku to bude brnkačka 😊.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér