"Rozum je ve vleku emocí

01.12.2022

Citát 37, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Naše chování je řízeno z několika úrovní podle významnosti řešeného tématu. V případě řešení více témat současně "přebírá otěže" téměř výhradně ten nejvyšší využitelný způsob řízení. Příkladem je tréma při vystoupení na veřejnosti. Rozumem si můžeme zdůvodňovat, že nám bude nejprospěšnější klidná mysl. Přesto u většiny z nás tělo vyhodnocuje obdobné situace jako vysoce rizikové. A emoce zde vítězí!
  2. Autonomní řízení našeho chování je tou nejvyšší úrovní. Toto řízení je nezbytné pro naše bezprostřední přežití. Sem spadá například řízení činnosti srdce a dalších orgánů. Kvůli své důležitosti do tohoto řízení vůlí nemůžeme zasahovat. Dále nás řídí pudy a emoce, které jsou využívány k řešení těch nejzásadnější témat. Pudy a emoce nás v obdobných situacích vedou k obdobným řešením. Pod vlivem pudů a emocí tedy jednáme podle předdefinovaných vzorců chování. Jedná se tedy o takového autopilota, kterého mají třeba letadla. Toto automatické chování ale není vždy tím nejvhodnějším a neumožňuje nám učit se z chyb. Proto máme ještě inteligenci, která nám umožňuje řešit i nepředvídatelné situace a učit se z chyb. Úkolem inteligence je tedy zvyšovat efektivitu a kvalitu života. Proto je inteligence nejméně významná! 😉
  3. Dnes jsou již emoční reakce v některých případech zastaralé a občas nás opakovaně vedou k chybným rozhodnutím. Těmto situacím předcházejme tak, že si připravíme správný postup ve chvílích, kdy bude rozum v provozu. Pak už jen daný postup musíme v krizové situaci dodržet 😊. Přes jejich zrádnost dělají emoce náš život vzrušujícím a jedinečným. Proto si pozitivní emoce užívejme! 😊

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér