"Síla pokory vychází ze cnosti i z vypočítavosti"

21.07.2022

Citát 18, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Pokora je jedním z nejlepších životních přístupů. Je tomu tak proto, že je obecně vnímaná, jako cnost, ale ve skutečnosti vznikla spíš z vypočítavosti. Pokorný přístup je tedy efektivní a ostatní ho navíc většinou i ocení.
  2. Vypočítavost pokory spočívá v tom, že se nehrneme do přehnaně riskantních akcí, které mají omezené vyhlídky na úspěch. A když se pouštíme do něčeho nového, nebo náročného, tak posuzujeme poměr přínosnosti k šanci na úspěch. Tím omezujeme svoje neúspěchy, což vede ke zvýšení naší šance na přežití a ostatní nás budou vnímat, jako důvěryhodné. Tím budeme pro ostatní žádoucí. A to asi chceme, že?! 😊
  3. Dlouhodobě se prosadí pouze ty životní přístupy, které mají matematicky a prakticky největší úspěšnost. Prosadí se tedy pouze ty evolučně efektivní. Evolučně efektivní přístupy se běžně řídí Machiavelliho heslem "účel světí prostředky". Účelem zde bývá vlastní přežití, zvyšování vlastní konkurenceschopnosti a zvyšování genetické kvality a počtu vlastních potomků. A to je často spojeno s nějakými nežádoucími dopady pro ostatní a s jejich omezováním.
  4. Bez dodržování evolučně efektivních přístupů daní tvorové (např. lidé) ztrácí konkurenceschopnost a degradují. Proto jsou z dlouhodobého hledisky ty vhodné přístupy nezbytné. Přesto bude náš život lepší, příjemnější a bezpečnější, pokud budeme mít dobré vztahy s okolím a pokud nebudeme vyloženě sobečtí. Proto se o to snažme.
  5. Buďme vděční za to, že tu máme pokoru, díky které můžeme být současně evolučně efektivní i společensky přínosní. Takových přístupu prostě moc nenalezneme.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér