"Boj s přirozeností je náročný a často zbytečný"

13.07.2022

Citát 17, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Přežívání živých tvorů (včetně lidí) skrze generace je nesmírně náročný úkol. Prostě je k tomu třeba dělat správně nespočet činností a rozhodnutí. Každá chyba nás hold může stát život. Proto je naše tělo, ale i naše myšlení v převážné míře řízeno automatizmy. V oblasti myšlení nás tělo pomocí automatizmů nutí dělat taková rozhodnutí, která se našim předkům historicky osvědčila. Uvedenými automatizmy jsou především pudy, emoce, intuice a pocity. Proto přirozeně v určitém typu situace volíme obdobná řešení. Tím pádem můžeme v určitých situacích podléhat stejné slabosti, nebo můžeme dělat stejné chyby. Dnešní doba je ovšem založená na efektivitě, a proto můžeme mít palčivou potřebu s přirozeností bojovat.
  2. Využívání přirozeností a automatizmů má ovšem svůj význam a změna tedy nemusí být vždy ku prospěchu. Navíc máme každý den k dispozici pouze omezené množství energie a času. Proto bychom měli velmi pečlivě volit, jaký boj s přirozeností pro nás bude skutečně přínosný. Nejlepší je takový boj, kdy uděláme cestu k žádanému stavu přirozenou. V opačném případě budeme muset k dosažení tohoto výsledku vždy znovu bojovat. Změny přirozených výsledků lze dosáhnout například jiným úhlem pohledu, přehodnocením priorit, nebo třeba přijmutím faktu, že nějaká změna nebo cíl prostě není v našich silách.
  3. Snažme se tedy žít v souladu s naší přirozeností a využívejme svých silných stránek i v netypických situacích. A pokud toužíme něco změnit, tak se přesvědčme o tom, že to má tato snaha skutečný smysl. No a pak se snažme z dosahování tohoto cíle udělat přirozenost.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér