"Posláním inteligence je pouhé zvyšování efektivity"

03.11.2022

Citát 33, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Každý živočich musí zvládat správně nespočet činností, aby přežil alespoň do doby, než si zajistí své potomky. Každá zbytečná chyba by mohla tento cíl ohrozit. Proto od počátku jednali živočichové v zásadních situacích automaticky podle souboru pravidel. Automatické chování dle souboru pravidel bylo realizováno skrze pud sebezáchovy a skrze emoce. Pokud se živočich dostával opakovaně do stejné situace, vždy zvolil obdobné řešení. Správná rozhodnutí vedla k přežití, špatná ne. A to je evoluce! Díky úspěšnosti tohoto přístupu vznikaly stále složitější soubory pravidel, které postihovaly více potenciálních situací. Tento způsob byl účinný, protože umožňoval živočichům splnit své hlavní úkoly a zajistit si další generace.
  2. Potenciálních situací je ale nespočet a na všechny není možné vytvořit vhodná pravidla. A tak vznikla inteligence a paměť, abychom dokázali řešit libovolné situace. Inteligence nám umožňuje vymýšlet teoretická řešení a paměť nám připomíná, jak která rozhodnutí v reálu dopadla. Inteligence tedy vznikla, abychom dokázali zvládat situace neznámé i ty s chybnou výchozí reakcí. Zrádné je ovšem to, že skutečné dopady rozhodnutí se mohou projevit až po několika generacích.
  3. Problém tedy nastává, když používáme inteligence na ty nejzásadnější oblasti, které mají být řízeny pudy a emocemi. Pak totiž můžeme dospět k závěru, že je pohodlný život víc než ten naplněný. A také si můžeme říct, že je efektivita víc než lidskost. Pokud již chceme jít proti pudům, tak se alespoň zamysleme, co tím pudy sledují 😊. 

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér