"Osobní odvaha není možnost, ale nutnost"

18.05.2023

Citát 55, autorka - Nikola Kovandová (Zvídavá)

Osobní odvaha má mnoho podob. Prostě dělejme to potřebné.
Osobní odvaha má mnoho podob. Prostě dělejme to potřebné.

Klíčové souvislosti:

  1. Ať chceme, nebo ne, tak je život celkem tvrdým bojem. Musíme obstát v konkurenci ostatních, musíme překonat mnoho náročných překážek, a ještě bychom měli něco vybudovat. Snadná, pohodlná a bezpečná řešení nás ovšem mnohdy vedou k závislosti, utiskování, degradaci a nekonkurenceschopnosti. Proto musíme stále posouvat hranice svých možností a občas i překonávat zdánlivě neřešitelné výzvy. Bez toho nás totiž ostatní převálcují a my budeme ve společnosti neustále klesat.
  2. Naše pouhá existence a určitá úroveň je důkazem toho, že byli naši předci odhodlaní, stateční, schopní a pracovití. Prostě podstupovali přiměřené riziko v důležitých oblastech. Občas hold čelili třeba i tomu, co je děsilo, protože věděli, že to je nutné. A na druhou stranu se stejně tak stal strach z pohodlnosti metlou mnoha rodů.
  3. Pro naše životy jsou tedy naprosto zásadní životní cíle, hodnoty a odvaha. Cíle a hodnoty nám pomáhají se zaměřením na to, čeho a jak v životě chceme dokázat. Plýtvání energií na zbytečnosti a podstupování zbytečného rizika nám prostě život komplikuje. Proto jsou důležité otázky: "Bez čeho by byl můj život marný?" a "Jsem ochotný být dobrým člověkem?". A odvaha nám pak umožňuje dělat to nutné. 😊
  4. Budování rodiny, těhotenství, rodičovství, ohleduplnost k ostatním, "držení slova", společenská odpovědnost, hledání a hájení pravdy, hájení spravedlnosti, naplněný život atd. Toto všechno považuji za nezbytné pro fungování a udržení společnosti a pro náš hodnotný život. Přesto to po nás nikdo vyloženě nevyžaduje! Být dobrým člověkem je tedy dnes naší volbou a vyžaduje to i určité oběti. A k tomu také potřebujeme tu osobní vizi a odvahu. Bohužel! 🙁

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Ondřej Kovanda (Diskutér)