"Morálka je často brzdou efektivity, ale je i pojistkou lidskosti"

28.04.2022

Citát 6, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Z krátkozrakého pohledu pro nás bývá nejefektivnější, pokud se zaměříme pouze na své potřeby a pokud se nezatěžujeme starostí o důstojnost a kvalitu života druhých. Tento princip byl evolučně úspěšný, proto je na něm založeno naše přirozené chování (toto není špatně, bez toho by naši prapředci v konkurenčním boji neobstáli).
  2. Jako lidstvo jsme ovšem ušli dlouhou cestu a naše životy jsou nyní značně závislé na spolupráci a na kontaktu s druhými. Kvalita našeho života je nyní tedy úzce svázána s kvalitou života našich blízkých, sousedů, krajanů atd. A tato spolupráce zásadně zvyšuje kvalitu našich životů.
  3. Pokud tedy budeme hamižní, sobečtí, prospěchářští a podlí, tak nám to zpočátku může přinést drobné výhody. Takovéto sobecké chování většiny ovšem povede ke krutosti a k bezohlednosti a společnost nebude příliš soudržná. Navíc budou lidé žít v neustálém strachu, důvěra se zde bude setkávat se zradou a spolupráce nebude moc nefungovat.
  4. Pokud lidé spolupracují, tak dokáží podstatně víc, než když se každý stará pouze sám o sebe. A aby byla spolupráce možná, tak musí ve společnosti vládnout důvěra a pocit spravedlnosti. A právě tu důvěru a pocit spravedlnost pomáhá zajišťovat morálka. Morálku dobře popisuje Konfuciuv citát "Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě". Proto stojí za to se částečně omezovat ve prospěch druhých, aby mohla společnost správně fungovat a aby byly správně nastavené normy chování.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér