"Světí účel prostředky?"

05.05.2022

Citát 7, autor - Diskutér

Klíčové souvislosti:

  1. Kdy je podle vás opodstatněné ignorovat drobné chyby, odpor druhých a různé oběti, aby bylo možno zkusit dosáhnout velkého cíle?
  2. Kde jsou ty hranice v osobním životě, v rodině, při vedení města, při vedené státu, nebo třeba vedení celé civilizace?
  3. Vedení velké společnosti je nesmírně složité a kvalitně to zvládne málokdo. Navíc nelze při stanovování strategických plánu postihnout vše. Jak ale docílit, aby se ti schopní alespoň snažili o dobou práci a aby bylo na výběr mezi dostatkem kvalitních kandidátů?
  4. Evoluce sama o sobě je nesmírně krutá a v zájmu rozvoje nechává soupeřit na život a na smrt velmi podobné zástupce jednoho druhu. Pokud by ovšem některý živočišný druh (například člověk) nepodstupoval konkurenční boj, tak by degradoval a časem by jej nejspíš vytlačil jiný druh. Světí tedy účel v podobě přežití druhu prostředky, kterými jsou absolutní krutost, kdy přežívají pouze ti schopní? Nebo máme pocit, že jsou lidé na Zemi natolik dominantní, že jsou neohrozitelní?
  5. Většina lidí má ráda pohodlí. Co se ovšem děje se společnosti, která bude chtít být za každou cenu demokratická a bude jejím hlavním cílem plnit lidská přání? Tato společnost může ztrácet ze zřetele svojí dlouhodobou udržitelnost, může ztrácet nadhled a ve volbách mohou vyhrávat populisté, kteří ji postupně povedou k úpadku. Bylo by v tomto případě lepší vyžadovat a zdravím rozumem kontrolovat dodržování principů udržitelnosti, a to i za cenu nepohodlí a omezené demokracie? A jak toto vlastně lze kontrolovat? Nebo je lépe následovat povrchní sliby, hledat požitky a postupně kráčet do propasti?

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér