"Vypuštění čertíka z krabičky už nikdy nelze vzít zpět"

03.08.2023

Citát 61, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Bez vzájemné úcty se lidstvo zahubí samo!
Bez vzájemné úcty se lidstvo zahubí samo!

Klíčové souvislosti:

  1. Pud sebezáchovy nás tlačí k efektivitě (lenosti) a k touze po bezpečí. Proto například nechceme dělat zbytečnou práci a chceme být mocnější než ostatní.
  2. Ve jménu moci například vyvíjíme stále děsivější zbraně. Nejdřív vzal nejspíš nějaký slabší "prďola" klacek na siláka. Pak přišly větší klacky, oštěpy, meče, luky, pistole, tanky, letadla a jaderné zbraně. Dnes už jsme na tom tak "dobře", že snad ani všechny zbraně hromadného ničení neznáme. Podstatný je ovšem fakt, že mocnou zbraň skutečně vytlačí už jen pouze nějaká jiná, která je ještě mocnější a ničivější. 😟 Reálně jiný důvod k jejímu zavrhnutí opravdu není! Žádná mocnost dobrovolně nepodstoupí riziko spojené s konkurenční nevýhodou, která je se zavržením skutečně mocných zbraní spojená. Oficiálně se to tvrdit může, ale reálným krokům nevěřím.
  3. Obdobné je to i s moderními technologiemi, které zvyšují efektivitu nebo pohodlí. U těch novinek je pro změnu prezentován jejich pozitivní vliv. My lidé po efektivitě fakt toužíme, takže se necháváme unést vidinou pohodlnosti a negativní vlivy a možné dlouhodobé dopady podceňujeme. Tím zpočátku poskytneme novinkám čas a prostředky, aby se vyvinuly do funkční formy. A to je ten bod, kdy se třeba takových lákavých, ale zneužitelných technologií už nezbavíme. V současnosti bych to vztáhl třeba na sběr osobních dat, genetické inženýrství, růst pohodlí (snížení samostatnosti, kritického myšlení a pohybu), umělou inteligenci a snižování významu rodiny. 😊
  4. Buďme před novinkami obezřetní! Zvažujme řádně jejich potřebnost a dlouhodobější rizika! Buďme disciplinovaní! A nevěřme tvrzením, že jsou rizika pod kontrolou (autoři výroků by jistě na tato tvrzení svůj život nevsadili)! 😊 

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Ondřej Kovanda (Diskutér)